Niet kostenreductie, maar innovatie zal in de ict-sector bepalen wie als winnaar uit de huidige crisis komt. Dat is de mening van analistenkantoor IDC.

Als gevolg van de financiële crisis en de economische groeivertraging, verwacht IDC dat de verwachte groei in de West-Europese it-markt in 2009 met 1 tot 3 procent zal dalen. De gevolgen zullen het grootst zijn binnen hardware en projectgerelateerde it-diensten en het minst in it-outsourcing.

IDC verwacht dat de it-markt op termijn weer zal aantrekken. Eind 2009 kunnen de eerste positieve signalen al waarneembaar zijn. Het daadwerkelijke herstel zal echter op zijn vroegst in 2010 plaatsvinden.

"Historisch gezien heeft elke crisis een grote invloed gehad op het concurrerentielandschap en resulteert het in nieuwe marktleiders binnen de it-branche", zegt Peter Vermeulen, Consulting Director Benelux bij IDC. "Innovatie, in tegenstelling tot kostenreductie, zal bepalen wie als winnaar uit deze crisis zal komen".

IDC geeft ook een lijstje met strategische tips. Zo is het natuurlijk van belang om te anticiperen op een afnemende vraag. "De kostenstructuur moet in lijn worden gebracht met de vraag uit de markt en de toenemende prijsdruk. Gezien het feit dat deze trend teweeggebracht wordt door de kredietkrisis, moeten it-leveranciers hun schulden onder controle zien te houden."

Ook vindt IDC dat bedrijven de banden met hun klanten moeten aanhalen. "Blijf hen voorzien van advies dat niet is gespecifeerd in contracten en help hen bij het vinden van kostenbesparingen."

Verder vindt het analistenkantoor dat it-bedrijven moeten focussen oplossingen die leiden tot meer efficiëntie. "Als technologie inkopers van de eerste schrik bekomen zijn, zullen zij begrijpen dat het van groot belang is om de it en bedrijfsprocessen te transformeren als zij succesvol willen concurreren na een economische crisis. Binnen de it-wereld zal dit betekenen dat standaardisatie, consolidatie, virtualisatie en managed services populaire investeringen zullen blijven."

Tenslotte vindt IDC de eerste aanwijzingen dat grote bedrijven de stekker trekken uit nieuwe langetermijnsinitiatieven zorgwekkend. "IDC gelooft dat bedrijven die blijven investeren op basis van een langetermijnvisie, een kans hebben om de toekomstige it-markt te vormen en domineren. IDC heeft al eerder opgemerkt dat wij ons nog steeds bevinden in de 'sweet spot' van de inzetten van innovaties die het internet ons heeft gebracht. Bedrijven zullen geen tweede kans krijgen!"

Meer over innovatie leest u in onze [Innovation Guide 2008].

Niet kostenreductie, maar innovatie zal in de ict-sector bepalen wie als winnaar uit de huidige crisis komt. Dat is de mening van analistenkantoor IDC. Als gevolg van de financiële crisis en de economische groeivertraging, verwacht IDC dat de verwachte groei in de West-Europese it-markt in 2009 met 1 tot 3 procent zal dalen. De gevolgen zullen het grootst zijn binnen hardware en projectgerelateerde it-diensten en het minst in it-outsourcing. IDC verwacht dat de it-markt op termijn weer zal aantrekken. Eind 2009 kunnen de eerste positieve signalen al waarneembaar zijn. Het daadwerkelijke herstel zal echter op zijn vroegst in 2010 plaatsvinden. "Historisch gezien heeft elke crisis een grote invloed gehad op het concurrerentielandschap en resulteert het in nieuwe marktleiders binnen de it-branche", zegt Peter Vermeulen, Consulting Director Benelux bij IDC. "Innovatie, in tegenstelling tot kostenreductie, zal bepalen wie als winnaar uit deze crisis zal komen". IDC geeft ook een lijstje met strategische tips. Zo is het natuurlijk van belang om te anticiperen op een afnemende vraag. "De kostenstructuur moet in lijn worden gebracht met de vraag uit de markt en de toenemende prijsdruk. Gezien het feit dat deze trend teweeggebracht wordt door de kredietkrisis, moeten it-leveranciers hun schulden onder controle zien te houden." Ook vindt IDC dat bedrijven de banden met hun klanten moeten aanhalen. "Blijf hen voorzien van advies dat niet is gespecifeerd in contracten en help hen bij het vinden van kostenbesparingen." Verder vindt het analistenkantoor dat it-bedrijven moeten focussen oplossingen die leiden tot meer efficiëntie. "Als technologie inkopers van de eerste schrik bekomen zijn, zullen zij begrijpen dat het van groot belang is om de it en bedrijfsprocessen te transformeren als zij succesvol willen concurreren na een economische crisis. Binnen de it-wereld zal dit betekenen dat standaardisatie, consolidatie, virtualisatie en managed services populaire investeringen zullen blijven." Tenslotte vindt IDC de eerste aanwijzingen dat grote bedrijven de stekker trekken uit nieuwe langetermijnsinitiatieven zorgwekkend. "IDC gelooft dat bedrijven die blijven investeren op basis van een langetermijnvisie, een kans hebben om de toekomstige it-markt te vormen en domineren. IDC heeft al eerder opgemerkt dat wij ons nog steeds bevinden in de 'sweet spot' van de inzetten van innovaties die het internet ons heeft gebracht. Bedrijven zullen geen tweede kans krijgen!" Meer over innovatie leest u in onze [Innovation Guide 2008].