Vlaamse minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois heeft gisteren de eerste '[Spitsprijs 2007]' uitgereikt aan drie creatieve, innovatieve projecten bij Vlaamse overheidsdiensten. Hij deed dat naar aanleiding van het eerste Innovatiefestival voor de Vlaamse overheid, dat de bedoeling heeft om creatieve ideeën uit te wisselen die bij de administraties leven. Voor de Spitsprijs werden maar liefst 37 projecten ingediend. Uiteindelijk kwamen er drie laureaten uit de bus.Een eerste laureaat was het project rond de gegevensuitwisseling tussen het departement Onderwijs en de kinderbijslagdiensten. Het project brengt '[MAGDA]', maximale gegevensdeling tussen administraties, in de praktijk. Het betekent tijdswinst en een hogere nauwkeurigheid. In totaal bespaart het project maar liefst 160.000 inschrijvingsattesten in het hoger onderwijs en 76.000 in het secundair onderwijs.Het regioteam Dilsen-Stokkem van Kind en Gezin viel ook in de prijzen met een zelf opgezette borstvoedingsadvieslijn. Lactatiedeskundige Christel Geebelen levert er rechtstreek en bijkomend advies over borstvoeding naast de klassieke vormingen van Kind en Gezin voor jonge moeders.En ook voor landbouwers worden innovatieve projecten ontwikkeld. Zo is er een e-loket voor de eenmalige perceelsregistratie. Vroeger moesten er jaarlijks twee aangiftes van de landbouwpercelen gedaan worden, vandaag kan dit met één enkele registratie. Ook kunnen via het systeem steunaanvragen worden ingediend. De computer denkt mee met de indiener waardoor bijvoorbeeld foutief ingevulde steunaanvragen worden vermeden. Bovendien is het systeem ontwikkeld vanuit de gebruiker: 35 landbouwers testten het uit.De winnaars ontvingen een trofee en elk 2500 euro voor de verdere ondersteuning van het project.

Vlaamse minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois heeft gisteren de eerste '[Spitsprijs 2007]' uitgereikt aan drie creatieve, innovatieve projecten bij Vlaamse overheidsdiensten. Hij deed dat naar aanleiding van het eerste Innovatiefestival voor de Vlaamse overheid, dat de bedoeling heeft om creatieve ideeën uit te wisselen die bij de administraties leven. Voor de Spitsprijs werden maar liefst 37 projecten ingediend. Uiteindelijk kwamen er drie laureaten uit de bus.Een eerste laureaat was het project rond de gegevensuitwisseling tussen het departement Onderwijs en de kinderbijslagdiensten. Het project brengt '[MAGDA]', maximale gegevensdeling tussen administraties, in de praktijk. Het betekent tijdswinst en een hogere nauwkeurigheid. In totaal bespaart het project maar liefst 160.000 inschrijvingsattesten in het hoger onderwijs en 76.000 in het secundair onderwijs.Het regioteam Dilsen-Stokkem van Kind en Gezin viel ook in de prijzen met een zelf opgezette borstvoedingsadvieslijn. Lactatiedeskundige Christel Geebelen levert er rechtstreek en bijkomend advies over borstvoeding naast de klassieke vormingen van Kind en Gezin voor jonge moeders.En ook voor landbouwers worden innovatieve projecten ontwikkeld. Zo is er een e-loket voor de eenmalige perceelsregistratie. Vroeger moesten er jaarlijks twee aangiftes van de landbouwpercelen gedaan worden, vandaag kan dit met één enkele registratie. Ook kunnen via het systeem steunaanvragen worden ingediend. De computer denkt mee met de indiener waardoor bijvoorbeeld foutief ingevulde steunaanvragen worden vermeden. Bovendien is het systeem ontwikkeld vanuit de gebruiker: 35 landbouwers testten het uit.De winnaars ontvingen een trofee en elk 2500 euro voor de verdere ondersteuning van het project.