Twee Belgische 'hackers' staan terecht in London voor een poging tot elektronische gelddiefstal bij de Japanse Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Een insider in de bank liet hen binnen.

De Britse pers bericht breeduit over twee Belgische 'hackers', Jan Van Osselaer en Gilles Poelvoorde, die in oktober 2004 probeerden de Sumitomo Mitsui Banking Corporation te bestelen voor een bedrag van 229 miljoen pond. Ze verleenden de ict-hand- en spandiensten voor een poging tot diefstal, met medeplichtigen in Zweden en Groot Brittannië.

De Belgen installeerden op systemen in het Europese hoofdkwartier van de bank in Londen software die paswoorden en de inhoud van beeldschermen registreerde (keyboard loggers). Met de ingewonnen informatie poogden ze vervolgens het geld tijdens een weekend in oktober via het Swift interbancaire netwerk te transfereren naar rekeningen in het buitenland. Ondanks herhaalde pogingen slaagden ze daar niet in omdat ze een fout in de procedure maakten. Na het weekend vonden de werknemers de sporen van de pogingen, onder meer losgekoppelde netwerkkabels.

Het voorval onderstreept eens te meer de uiterst belangrijke rol van 'insiders' bij heel wat computermisdaden. De Belgen kregen immers toegang tot de systemen omdat ze door een malafide bewaker, Kevin O'Donoghue, werden binnengelaten. Deze zou tevens hebben gepoogd de beelden van de bewakingscamera te wissen. Het binnenlaten van derden zou hij voorts hebben vergoelijkt als kwamen ze deelnemen aan een spelletje poker - op zichzelf al een inbreuk op de beveiligingsregels. Deze poging staaft de studies die stellen dat al van oudsher de meeste malversaties in bedrijven het gevolg zijn van de eigen medewerkers of personen die toegang hebben tot interne systemen.

De Belgen werden in respectievelijk 2006 en 2008 gearresteerd voor hun aandeel in de poging tot diefstal en pleitten schuldig voor de rechtbank van het Snaresbrook Crown Court in London. (Factoid: Het Snaresbrook Crown Court werd in de XIXe eeuw oorspronkelijk gebouwd als een weeshuis en werd in 1843 geopend door Koning Leopold!)

Twee Belgische 'hackers' staan terecht in London voor een poging tot elektronische gelddiefstal bij de Japanse Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Een insider in de bank liet hen binnen. De Britse pers bericht breeduit over twee Belgische 'hackers', Jan Van Osselaer en Gilles Poelvoorde, die in oktober 2004 probeerden de Sumitomo Mitsui Banking Corporation te bestelen voor een bedrag van 229 miljoen pond. Ze verleenden de ict-hand- en spandiensten voor een poging tot diefstal, met medeplichtigen in Zweden en Groot Brittannië. De Belgen installeerden op systemen in het Europese hoofdkwartier van de bank in Londen software die paswoorden en de inhoud van beeldschermen registreerde (keyboard loggers). Met de ingewonnen informatie poogden ze vervolgens het geld tijdens een weekend in oktober via het Swift interbancaire netwerk te transfereren naar rekeningen in het buitenland. Ondanks herhaalde pogingen slaagden ze daar niet in omdat ze een fout in de procedure maakten. Na het weekend vonden de werknemers de sporen van de pogingen, onder meer losgekoppelde netwerkkabels. Het voorval onderstreept eens te meer de uiterst belangrijke rol van 'insiders' bij heel wat computermisdaden. De Belgen kregen immers toegang tot de systemen omdat ze door een malafide bewaker, Kevin O'Donoghue, werden binnengelaten. Deze zou tevens hebben gepoogd de beelden van de bewakingscamera te wissen. Het binnenlaten van derden zou hij voorts hebben vergoelijkt als kwamen ze deelnemen aan een spelletje poker - op zichzelf al een inbreuk op de beveiligingsregels. Deze poging staaft de studies die stellen dat al van oudsher de meeste malversaties in bedrijven het gevolg zijn van de eigen medewerkers of personen die toegang hebben tot interne systemen. De Belgen werden in respectievelijk 2006 en 2008 gearresteerd voor hun aandeel in de poging tot diefstal en pleitten schuldig voor de rechtbank van het Snaresbrook Crown Court in London. (Factoid: Het Snaresbrook Crown Court werd in de XIXe eeuw oorspronkelijk gebouwd als een weeshuis en werd in 1843 geopend door Koning Leopold!)