Chipproducent Intel Corporation gaat op termijn meer dan 3 miljard euro investeren in het Nederlandse ASML, met het oog op de ontwikkeling van belichtingssystemen die siliciumschijven met een doorsnede van 450mm aankunnen, en met extreem ultraviolet licht werken.

In een eerste fase zal Intel 553 miljoen euro investeren in ASML voor onderzoek en ontwikkeling van lithografie op 450mm schijven, evenals een investering in aandelen ten bedrage van 1,7 miljard euro. De onderzoeksfondsen zullen een combinatie zijn van onderzoeksuitgaven en voorafbetalingen voor toekomstige tool-leveringen.

De eerste fase heeft een looptijd van vijf jaar. In een tweede fase, eveneens over vijf jaar gespreid, zal Intel 276 miljoen euro investeren in onderzoek naar extreem ultraviolet licht-lithografie, naast een bijkomende investering in aandelen, goed voor 838 miljoen euro. Op dat ogenblik zal Intel ca. 15 procent van de aandelen bezitten. De tweede fase is wel onderhavig aan de goedkeuring van de ASML aandeelhouders. De totale investering zal dan 3,3 miljard euro bedragen.

ASML omschrijft de investering als een onderdeel van een 'customer co-investment program', dat grote klanten de mogelijkheid moet bieden om minderheidsparticipaties te nemen - alles samen tot maximaal 25 procent van het totaal. Het doel is de ontwikkeling van ASML producten rond 450mm siliciumschijven en extreem-UV te versnellen. ASML is een wereldspeler op het gebeid van systemen voor de belichting van siliciumschijven in het productieproces van chips. Het bedrijf heeft onder meer uitgebreide en nauwe samenwerkingsbanden met het Leuvense Imec, waar onder meer test- en preproductie systemen van de nieuwste ASML systemen worden getest.

Chipproducent Intel Corporation gaat op termijn meer dan 3 miljard euro investeren in het Nederlandse ASML, met het oog op de ontwikkeling van belichtingssystemen die siliciumschijven met een doorsnede van 450mm aankunnen, en met extreem ultraviolet licht werken. In een eerste fase zal Intel 553 miljoen euro investeren in ASML voor onderzoek en ontwikkeling van lithografie op 450mm schijven, evenals een investering in aandelen ten bedrage van 1,7 miljard euro. De onderzoeksfondsen zullen een combinatie zijn van onderzoeksuitgaven en voorafbetalingen voor toekomstige tool-leveringen. De eerste fase heeft een looptijd van vijf jaar. In een tweede fase, eveneens over vijf jaar gespreid, zal Intel 276 miljoen euro investeren in onderzoek naar extreem ultraviolet licht-lithografie, naast een bijkomende investering in aandelen, goed voor 838 miljoen euro. Op dat ogenblik zal Intel ca. 15 procent van de aandelen bezitten. De tweede fase is wel onderhavig aan de goedkeuring van de ASML aandeelhouders. De totale investering zal dan 3,3 miljard euro bedragen. ASML omschrijft de investering als een onderdeel van een 'customer co-investment program', dat grote klanten de mogelijkheid moet bieden om minderheidsparticipaties te nemen - alles samen tot maximaal 25 procent van het totaal. Het doel is de ontwikkeling van ASML producten rond 450mm siliciumschijven en extreem-UV te versnellen. ASML is een wereldspeler op het gebeid van systemen voor de belichting van siliciumschijven in het productieproces van chips. Het bedrijf heeft onder meer uitgebreide en nauwe samenwerkingsbanden met het Leuvense Imec, waar onder meer test- en preproductie systemen van de nieuwste ASML systemen worden getest.