Het ontwerp van de nieuwe programmawet voorziet een verlenging van het 'Internet voor Iedereen'-initiatief (IvI). Het kabinet Vanvelthoven wist het nieuws te bevestigen. Woordvoerder Koen Pardon: "Het voorstel is om IvI te laten doorlopen tot 19 april 2007. De reden is tweeërlei: enerzijds slaat de actie aan en willen we dat succes bestendigen [het kabinet Vanvelthoven maakte in augustus bekend dat er toen 11.000 Ivi-pakketten verkocht waren, momenteel spreekt het al van 17.000 pakketten, nvdr]. Anderzijds is steeds de bedoeling geweest om de actie een jaar te laten lopen. Aangezien we op 19 april 2006 met IvI gestart zijn - wat later dan verwacht door wetgevend werk - is deze verlenging tot 19 april volgend jaar een logische stap." De programmawet moet voor de kerstperiode door het parlement worden bekeken en aangepast.Na nieuwjaar, sommige bronnen zeggen 30 januari, lanceert Microsoft zijn nieuwe besturingssysteem Windows Vista voor de consumentenmarkt. Is die zwaardere software een aanleiding om de hardwarevereisten van de IvI-pakketten aan te passen? "Wij hebben enkel minimumvereisten vastgelegd," is de repliek van het kabinet. "Als leveranciers de specificaties van hun pakket willen aanpassen, moeten ze een administratieve procedure doorlopen bij Fedict, de federale overheidsdienst voor ict. Een evaluatiecommissie bekijkt dan of de redenen voor de wijzigingen niet van pure concurrentiële aard zijn. Enkel economische en technologische argumenten - stel: het 'mainstream' worden van Vista - kunnen aanleiding geven tot een upgrade."Stof vergarenDe grootste tegenstander van Ivi is altijd de BCD, de federatie van computerdealers geweest. Ook nu klinkt er een kritische noot. "We liggen er niet van wakker, want we willen niet teveel ruzie zoeken. We hebben dit nieuws ook via derden moeten vernemen. Dat is vreemd, want we zijn in het kader van IvI constant in contact met het kabinet Vanvelthoven. Dan zou je wel mogen verwachten dat ze ons iets officieel meedelen," aldus woordvoerder Dirk De Jonghe. Hij benadrukt dat de mening van BCD nog steeds is dat het aanbod moet opgesplitst worden in pc, internet en opleiding. "Als de actie dan toch tot april volgend jaar loopt, willen we ook dat nadien het concept wordt herzien."Onlangs stelde Jan Deprest, voorzitter van Fedict, aan Data News: "Als je kijkt naar de slipstream van de actie - concreet: wat eigenlijk verkocht wordt naast en door IvI - dan kan ik pertinent zeker stellen dat er vandaag geen kritiek meer is." Dirk De Jonghe vindt dat nogal kort door de bocht. "Eind vorig jaar waren de verkoopscijfers rampzalig. Dat lag aan de conjunctuur en aan niets anders. Momenteel draait het in onze sector wat beter. Zeggen dat dat aan IvI zou liggen in de plaats van aan de marktopleving, is ook nonsens."Ook over de verkoopcijfers die Vanvelthoven in augustus bekendmaakte wil De Jonghe nog iets kwijt. "Daar lachen wij mee. Als 3000 verkopers bijvoorbeeld elk 3 pakketten afnemen, kan het kabinet stellen dat er 9000 stuks verkocht zijn. Terwijl de realiteit is dat veel van die dozen in onze magazijnen stof staan te vergaren."

Het ontwerp van de nieuwe programmawet voorziet een verlenging van het 'Internet voor Iedereen'-initiatief (IvI). Het kabinet Vanvelthoven wist het nieuws te bevestigen. Woordvoerder Koen Pardon: "Het voorstel is om IvI te laten doorlopen tot 19 april 2007. De reden is tweeërlei: enerzijds slaat de actie aan en willen we dat succes bestendigen [het kabinet Vanvelthoven maakte in augustus bekend dat er toen 11.000 Ivi-pakketten verkocht waren, momenteel spreekt het al van 17.000 pakketten, nvdr]. Anderzijds is steeds de bedoeling geweest om de actie een jaar te laten lopen. Aangezien we op 19 april 2006 met IvI gestart zijn - wat later dan verwacht door wetgevend werk - is deze verlenging tot 19 april volgend jaar een logische stap." De programmawet moet voor de kerstperiode door het parlement worden bekeken en aangepast.Na nieuwjaar, sommige bronnen zeggen 30 januari, lanceert Microsoft zijn nieuwe besturingssysteem Windows Vista voor de consumentenmarkt. Is die zwaardere software een aanleiding om de hardwarevereisten van de IvI-pakketten aan te passen? "Wij hebben enkel minimumvereisten vastgelegd," is de repliek van het kabinet. "Als leveranciers de specificaties van hun pakket willen aanpassen, moeten ze een administratieve procedure doorlopen bij Fedict, de federale overheidsdienst voor ict. Een evaluatiecommissie bekijkt dan of de redenen voor de wijzigingen niet van pure concurrentiële aard zijn. Enkel economische en technologische argumenten - stel: het 'mainstream' worden van Vista - kunnen aanleiding geven tot een upgrade."Stof vergarenDe grootste tegenstander van Ivi is altijd de BCD, de federatie van computerdealers geweest. Ook nu klinkt er een kritische noot. "We liggen er niet van wakker, want we willen niet teveel ruzie zoeken. We hebben dit nieuws ook via derden moeten vernemen. Dat is vreemd, want we zijn in het kader van IvI constant in contact met het kabinet Vanvelthoven. Dan zou je wel mogen verwachten dat ze ons iets officieel meedelen," aldus woordvoerder Dirk De Jonghe. Hij benadrukt dat de mening van BCD nog steeds is dat het aanbod moet opgesplitst worden in pc, internet en opleiding. "Als de actie dan toch tot april volgend jaar loopt, willen we ook dat nadien het concept wordt herzien."Onlangs stelde Jan Deprest, voorzitter van Fedict, aan Data News: "Als je kijkt naar de slipstream van de actie - concreet: wat eigenlijk verkocht wordt naast en door IvI - dan kan ik pertinent zeker stellen dat er vandaag geen kritiek meer is." Dirk De Jonghe vindt dat nogal kort door de bocht. "Eind vorig jaar waren de verkoopscijfers rampzalig. Dat lag aan de conjunctuur en aan niets anders. Momenteel draait het in onze sector wat beter. Zeggen dat dat aan IvI zou liggen in de plaats van aan de marktopleving, is ook nonsens."Ook over de verkoopcijfers die Vanvelthoven in augustus bekendmaakte wil De Jonghe nog iets kwijt. "Daar lachen wij mee. Als 3000 verkopers bijvoorbeeld elk 3 pakketten afnemen, kan het kabinet stellen dat er 9000 stuks verkocht zijn. Terwijl de realiteit is dat veel van die dozen in onze magazijnen stof staan te vergaren."