Eerst het goede nieuws: de it-budgetten dalen gemiddeld wereldwijd niet meer (sterk). Minder positief is dat een echte stijging ook nog niet voor nu is.

Bijna een nulgroei, zo mag de situatie van de it-budgetten in 2010 wel genoemd worden, als we de cijfers van Gartner bekijken. Het wereldwijde, gewogen gemiddelde geeft dan een stijging van 1,3 procent aan. In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) blijft er een daling van 1,9 procent. De cijfers liggen dit jaar nog steeds slechts op het niveau van 2005, maar ze blijven een verbetering tegenover de wereldwijde daling van de it-budgetten in 2009 van liefst 8,1 procent. Het brengt Gartner tot de conclusie dat 2010 het jaar van de verandering wordt.

Ook in de strategische prioriteiten voor it in bedrijven lijkt er volgens het analistenkantoor een verschuiving, van een focus op kostenbesparingen naar de doelstelling om meer productiviteit te creëren met it. Bovenaan de top 10 van businessprioriteiten staan in ieder geval plannen als 'het verbeteren van de businessprocessen', 'meer gebruik maken van analytics' en 'het verbeteren van de efficiëntie van het personeel'.

Technologisch bekeken zou het dan over de stap gaan van "zware, zelf beheerde oplossingen" naar "lichtere diensten" (lees: flexibeler, meer assymetrisch, minder zwaar beheer). De topprioriteiten qua technologie in 2010 passen volledig in dat plaatje: virtualisatie, cloud computing en web 2.0. De cio zou zich, aldus Gartner, voortaan wat minder focussen op het beheer van zijn resources en wat meer op de resultaten die hij moet helpen stuwen.

Eerst het goede nieuws: de it-budgetten dalen gemiddeld wereldwijd niet meer (sterk). Minder positief is dat een echte stijging ook nog niet voor nu is. Bijna een nulgroei, zo mag de situatie van de it-budgetten in 2010 wel genoemd worden, als we de cijfers van Gartner bekijken. Het wereldwijde, gewogen gemiddelde geeft dan een stijging van 1,3 procent aan. In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) blijft er een daling van 1,9 procent. De cijfers liggen dit jaar nog steeds slechts op het niveau van 2005, maar ze blijven een verbetering tegenover de wereldwijde daling van de it-budgetten in 2009 van liefst 8,1 procent. Het brengt Gartner tot de conclusie dat 2010 het jaar van de verandering wordt. Ook in de strategische prioriteiten voor it in bedrijven lijkt er volgens het analistenkantoor een verschuiving, van een focus op kostenbesparingen naar de doelstelling om meer productiviteit te creëren met it. Bovenaan de top 10 van businessprioriteiten staan in ieder geval plannen als 'het verbeteren van de businessprocessen', 'meer gebruik maken van analytics' en 'het verbeteren van de efficiëntie van het personeel'. Technologisch bekeken zou het dan over de stap gaan van "zware, zelf beheerde oplossingen" naar "lichtere diensten" (lees: flexibeler, meer assymetrisch, minder zwaar beheer). De topprioriteiten qua technologie in 2010 passen volledig in dat plaatje: virtualisatie, cloud computing en web 2.0. De cio zou zich, aldus Gartner, voortaan wat minder focussen op het beheer van zijn resources en wat meer op de resultaten die hij moet helpen stuwen.