De it-strategie staat ternauwernood op de agenda van de ceo. De meeste bedrijfsleiders zien it immers niet als een kans om de business te doen groeien. Niet te verwonderen dat er nauwelijks formeel overleg is tussen it en business. Dat blijkt uit het jongste onderzoek van Deloitte.

"De meeste ceo's zijn er helemaal niet van overtuigd dat it hun bedrijf kan doen groeien. Automatisatie en nieuwe technologie hebben de jongste twee jaar de grootste invloed gehad op de it-strategie. Snellere en sterker geautomatiseerde processen blijven trouwens ook de komende drie jaar de it-strategie bepalen. Innovatie scoort niet hoog." Dat vertelt Deloitte partner Carlo Schupp. Bij fusies en overnames moet de it-afdeling ook maar zien dat het met een oplossing over de brug komt. "De ceo vindt dat normaal. Hij ervaart it zelfs als een blok aan zijn been."

Slechts weinig ondernemingen beschikken over een formeel 'it steering committee' waarin business en it op elkaar afgestemd worden. "Vaak gaat het dan nog enkel over financiële zaken en investeringen. Een visie op lange termijn, meer nog, de voldoening van de eindgebruiker komt amper aan bod," aldus Carlo Schupp. Overigens bevestigt het onderzoek dat één op de drie it-projecten faalt, niet op tijd afgeleverd wordt en het budget niet respecteert. Het is daarbij opvallend dat de it-afdeling optimistischer is over de goede afloop dan de bedrijfstop.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 300 bedrijven in België, Frankrijk, Nederland, Italië, Turkije en Zuid-Afrika.

De it-strategie staat ternauwernood op de agenda van de ceo. De meeste bedrijfsleiders zien it immers niet als een kans om de business te doen groeien. Niet te verwonderen dat er nauwelijks formeel overleg is tussen it en business. Dat blijkt uit het jongste onderzoek van Deloitte. "De meeste ceo's zijn er helemaal niet van overtuigd dat it hun bedrijf kan doen groeien. Automatisatie en nieuwe technologie hebben de jongste twee jaar de grootste invloed gehad op de it-strategie. Snellere en sterker geautomatiseerde processen blijven trouwens ook de komende drie jaar de it-strategie bepalen. Innovatie scoort niet hoog." Dat vertelt Deloitte partner Carlo Schupp. Bij fusies en overnames moet de it-afdeling ook maar zien dat het met een oplossing over de brug komt. "De ceo vindt dat normaal. Hij ervaart it zelfs als een blok aan zijn been." Slechts weinig ondernemingen beschikken over een formeel 'it steering committee' waarin business en it op elkaar afgestemd worden. "Vaak gaat het dan nog enkel over financiële zaken en investeringen. Een visie op lange termijn, meer nog, de voldoening van de eindgebruiker komt amper aan bod," aldus Carlo Schupp. Overigens bevestigt het onderzoek dat één op de drie it-projecten faalt, niet op tijd afgeleverd wordt en het budget niet respecteert. Het is daarbij opvallend dat de it-afdeling optimistischer is over de goede afloop dan de bedrijfstop. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 300 bedrijven in België, Frankrijk, Nederland, Italië, Turkije en Zuid-Afrika.