Sinds een jaar ongeveer zinspeelt Minister Marcourt regelmatig op een "ICT master plan" dat hij samen met het AWT zou voorbereiden voor het Waalse Gewest. Vorige donderdag werd het bekendgemaakt en het concentreert zich rond 6 uitdagingen die moeten worden aangegaan en 10 strategische doelstellingen die vaste vorm moeten krijgen.

Het doel van het "ICT Master Plan" (dat past in het ruimere kader van het economische ontwikkelingsprogramma Creative Wallonia, dat in 2010 van start ging) is Wallonië de middelen geven om een "integraal digitaal grondgebied" te worden. Hiervoor wil de Minister van Economie en Nieuwe Technologieën verschillende hefbomen hanteren om het "digitale gebruik" aan te moedigen:

- een beter digitaal net (netwerk en uitrusting) door het breedband kabelnetwerk uit te breiden, aangevuld met draadloze technologieën. De optiek is vanaf nu een meer georganiseerde en efficiëntere (digitale) inrichting van het grondgebied

- een samenwerkingsopzet (meer bepaald door de invoering van coworking centers - de oproep tot projecten werd begin deze maand gelanceerd - en van smart work centers, waarvan een eerste netwerk deze vrijdag onthuld wordt)

- scholen die de nieuwe technologieën beheersen en bijbrengen (hier moet het nieuwe ICT Plan voor Onderwijs vervangen worden, opvolger van CyberClasse)

- innovatievere ondernemingen, die zich beter en sneller meester maken van de nieuwe of toekomstige trends dankzij de verzamelde en samengevatte informatie door de nieuwe Trendwatcher. Het is ook belangrijk om audits te organiseren in ondernemingen om de vernieuwing beter te benutten

- de promotie van het gebruik van ICT.

Transversale maar niettemin strategische ICT We hebben het al ruimschoots gehad over het gebrek aan een ICT-vaardighedenpool in het Marshall Plan, meer bepaald vanwege de te weinig gestructureerde sector en de "transversale" aard van de ICT (die dus onrechtstreeks ondersteund zou worden door acties in andere industriesectoren). In de loop der tijd zijn de marktspelers er echter in geslaagd om de politiek te overtuigen van het belang van een meer daadkrachtige aanpak. Zoals Luc Simons, voorzitter van het AWT, benadrukt: "het programma Creative Wallonia pakt alle ontwikkelingspijlers van Wallonië aan, en ICT neemt hierbij een strategische plaats in. ICT vormt immers de onmisbare onderlaag om de Waalse maatschappij te verbinden via een netwerk en op te nemen in het globale netwerk, voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van creativiteit en vernieuwing."

Het ICT Master Plan in grote lijnen Het is onmogelijk om de teneur van dit plan in enkele regels samen te vatten, maar hier zijn reeds de grote krijtlijnen ervan. Er werden 10 strategische doelstellingen met draaiboek uitgestippeld, die meer bepaald te maken hebben met het onderwijssysteem, het breedbandnetwerk, de uitbreiding van een krachtig mobiel netwerk, de federatie van de ICT-sector en de digitalisering van de openbare sector. Deze 10 strategische doelstellingen gaan gepaard met 50 vooraf afgebakende operationele doelen.

Op korte termijn (tegen september?) zullen het Bestuur (voor de mobilisering van de openbare functie) en de Economische en Sociale Raad geraadpleegd worden. Hun commentaren en adviezen zullen door de regering geanalyseerd worden. Na de zomer "kunnen dan meer precieze doelstellingen bepaald worden, om eind 2011 operationeel te zijn, en om de budgetten te bepalen" (financiering van het Gewest en tussenkomsten van privéactoren).

Sinds een jaar ongeveer zinspeelt Minister Marcourt regelmatig op een "ICT master plan" dat hij samen met het AWT zou voorbereiden voor het Waalse Gewest. Vorige donderdag werd het bekendgemaakt en het concentreert zich rond 6 uitdagingen die moeten worden aangegaan en 10 strategische doelstellingen die vaste vorm moeten krijgen. Het doel van het "ICT Master Plan" (dat past in het ruimere kader van het economische ontwikkelingsprogramma Creative Wallonia, dat in 2010 van start ging) is Wallonië de middelen geven om een "integraal digitaal grondgebied" te worden. Hiervoor wil de Minister van Economie en Nieuwe Technologieën verschillende hefbomen hanteren om het "digitale gebruik" aan te moedigen: - een beter digitaal net (netwerk en uitrusting) door het breedband kabelnetwerk uit te breiden, aangevuld met draadloze technologieën. De optiek is vanaf nu een meer georganiseerde en efficiëntere (digitale) inrichting van het grondgebied - een samenwerkingsopzet (meer bepaald door de invoering van coworking centers - de oproep tot projecten werd begin deze maand gelanceerd - en van smart work centers, waarvan een eerste netwerk deze vrijdag onthuld wordt) - scholen die de nieuwe technologieën beheersen en bijbrengen (hier moet het nieuwe ICT Plan voor Onderwijs vervangen worden, opvolger van CyberClasse) - innovatievere ondernemingen, die zich beter en sneller meester maken van de nieuwe of toekomstige trends dankzij de verzamelde en samengevatte informatie door de nieuwe Trendwatcher. Het is ook belangrijk om audits te organiseren in ondernemingen om de vernieuwing beter te benutten - de promotie van het gebruik van ICT. Transversale maar niettemin strategische ICT We hebben het al ruimschoots gehad over het gebrek aan een ICT-vaardighedenpool in het Marshall Plan, meer bepaald vanwege de te weinig gestructureerde sector en de "transversale" aard van de ICT (die dus onrechtstreeks ondersteund zou worden door acties in andere industriesectoren). In de loop der tijd zijn de marktspelers er echter in geslaagd om de politiek te overtuigen van het belang van een meer daadkrachtige aanpak. Zoals Luc Simons, voorzitter van het AWT, benadrukt: "het programma Creative Wallonia pakt alle ontwikkelingspijlers van Wallonië aan, en ICT neemt hierbij een strategische plaats in. ICT vormt immers de onmisbare onderlaag om de Waalse maatschappij te verbinden via een netwerk en op te nemen in het globale netwerk, voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van creativiteit en vernieuwing." Het ICT Master Plan in grote lijnen Het is onmogelijk om de teneur van dit plan in enkele regels samen te vatten, maar hier zijn reeds de grote krijtlijnen ervan. Er werden 10 strategische doelstellingen met draaiboek uitgestippeld, die meer bepaald te maken hebben met het onderwijssysteem, het breedbandnetwerk, de uitbreiding van een krachtig mobiel netwerk, de federatie van de ICT-sector en de digitalisering van de openbare sector. Deze 10 strategische doelstellingen gaan gepaard met 50 vooraf afgebakende operationele doelen. Op korte termijn (tegen september?) zullen het Bestuur (voor de mobilisering van de openbare functie) en de Economische en Sociale Raad geraadpleegd worden. Hun commentaren en adviezen zullen door de regering geanalyseerd worden. Na de zomer "kunnen dan meer precieze doelstellingen bepaald worden, om eind 2011 operationeel te zijn, en om de budgetten te bepalen" (financiering van het Gewest en tussenkomsten van privéactoren).