Meer dan de helft van de it-budgetten wordt niet 'geïnvesteerd' maar veleer 'uitgegeven' aan projecten die niet rechtstreeks bijdragen tot de groei van het omzetcijfer, besluit marktonderzoeker Coleman Parkes op basis van een door Citrix bestelde enquête in de Benelux. In België gaat dit om 75 procent van de ondervraagde bedrijven, in Nederland loopt dit zelfs op tot 84 procent van de respondenten.Zes procent van de Benelux-organisaties geeft toe het gros (60 procent) van hun it-budget te besteden aan compliance-projecten (activiteiten om te voldoen aan alle wet- en regelgeving). De meerderheid van de ondervraagde bedrijven kon zelfs niet juist becijferen wat het precieze aandeel is van het budget dat aan compliance wordt besteed. Wel geeft men aan dat snelheid waarmee dit gedeelte toeneemt, "buiten proportie" is.Slechts een kwart van de Belgische bedrijven en 17 procent van de Nederlandse respondenten beweert vooral te investeren in it-projecten die direct omzetverhogend zijn."Veel geld uitgeven aan projecten die weinig opleveren is niet alleen slecht voor de business, maar ook voor het imago van it", besluit area vice-president Rob van der Hoeven van Citrix. "We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het zichtbaar maken van de roi op it, dat het zonde is dat er nog steeds zoveel geld in een zwart gat lijkt te verdwijnen."

Meer dan de helft van de it-budgetten wordt niet 'geïnvesteerd' maar veleer 'uitgegeven' aan projecten die niet rechtstreeks bijdragen tot de groei van het omzetcijfer, besluit marktonderzoeker Coleman Parkes op basis van een door Citrix bestelde enquête in de Benelux. In België gaat dit om 75 procent van de ondervraagde bedrijven, in Nederland loopt dit zelfs op tot 84 procent van de respondenten.Zes procent van de Benelux-organisaties geeft toe het gros (60 procent) van hun it-budget te besteden aan compliance-projecten (activiteiten om te voldoen aan alle wet- en regelgeving). De meerderheid van de ondervraagde bedrijven kon zelfs niet juist becijferen wat het precieze aandeel is van het budget dat aan compliance wordt besteed. Wel geeft men aan dat snelheid waarmee dit gedeelte toeneemt, "buiten proportie" is.Slechts een kwart van de Belgische bedrijven en 17 procent van de Nederlandse respondenten beweert vooral te investeren in it-projecten die direct omzetverhogend zijn."Veel geld uitgeven aan projecten die weinig opleveren is niet alleen slecht voor de business, maar ook voor het imago van it", besluit area vice-president Rob van der Hoeven van Citrix. "We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het zichtbaar maken van de roi op it, dat het zonde is dat er nog steeds zoveel geld in een zwart gat lijkt te verdwijnen."