Voor het volledige boekjaar 2005 verdiende Getronics 140 miljoen euro op een omzet van 2,6 miljard euro. Vorig jaar was dat 70 miljoen euro op 2,1 miljard, maar dat was nog zonder PinkRoccade (dat Getronics in maart 2005 overnam) waardoor de cijfers moeilijk naast elkaar te leggen zijn. Getronics behaalt zo wel de eigen doelstelling om een bedrijfsresultaat van minstens 5 procent van de omzet te realiseren (nu 5,2 procent).Het nettoresultaat bedraagt slechts 4 miljoen euro, tegenover 56 miljoen euro vorig jaar. Oorzaken voor die zware vermindering liggen hoofdzakelijk in de overnamekosten (46 miljoen euro) en verliezen bij activiteiten waar Getronics mee wil ophouden (53 miljoen euro). Hier gaat het om de Italiaanse vestiging van het bedrijf, waarover in november vorig jaar werd beslist om die te sluiten.Dat Italiaanse verhaal blijkt echter nog een veel groter zorgenkind dan verwacht, zo blijkt nu. 71 miljoen euro verlies, dat was de onverwachte tegenvaller waarmee Getronics te maken kreeg. Het Italiaanse management had de situatie tevoren veel rooskleuriger voorgesteld, naast pure incompetentie werden ook bewijzen gevonden van opzettelijke misinterpretatie. De Italiaanse manager en finaniceel directeur hebben al ontslag genomen.Getronics verwacht voor 2006 vooral nog een verdere groei in de omzet van de it-dienstverlening, die nu al 84 procent uitmaakt van de totale omzet.

Voor het volledige boekjaar 2005 verdiende Getronics 140 miljoen euro op een omzet van 2,6 miljard euro. Vorig jaar was dat 70 miljoen euro op 2,1 miljard, maar dat was nog zonder PinkRoccade (dat Getronics in maart 2005 overnam) waardoor de cijfers moeilijk naast elkaar te leggen zijn. Getronics behaalt zo wel de eigen doelstelling om een bedrijfsresultaat van minstens 5 procent van de omzet te realiseren (nu 5,2 procent).Het nettoresultaat bedraagt slechts 4 miljoen euro, tegenover 56 miljoen euro vorig jaar. Oorzaken voor die zware vermindering liggen hoofdzakelijk in de overnamekosten (46 miljoen euro) en verliezen bij activiteiten waar Getronics mee wil ophouden (53 miljoen euro). Hier gaat het om de Italiaanse vestiging van het bedrijf, waarover in november vorig jaar werd beslist om die te sluiten.Dat Italiaanse verhaal blijkt echter nog een veel groter zorgenkind dan verwacht, zo blijkt nu. 71 miljoen euro verlies, dat was de onverwachte tegenvaller waarmee Getronics te maken kreeg. Het Italiaanse management had de situatie tevoren veel rooskleuriger voorgesteld, naast pure incompetentie werden ook bewijzen gevonden van opzettelijke misinterpretatie. De Italiaanse manager en finaniceel directeur hebben al ontslag genomen.Getronics verwacht voor 2006 vooral nog een verdere groei in de omzet van de it-dienstverlening, die nu al 84 procent uitmaakt van de totale omzet.