De overheid verdenkt Microsoft ervan de Japanse antikartelwetten te hebben geschonden. De Japanse mededingingsautoriteiten onderzoeken nu contracten tussen Microsoft en Japanse computerbedrijven. Hiervoor zijn dus documenten in beslag genomen op het kantoor van de Amerikaanse Windows-leverancier. De overheidsvertegenwoordigers hebben ook bezoeken gebracht aan NEC, Fujitsu en Matsushita.De verdenking is dat Microsoft bedrijven beperkingen oplegt in combinatie met contracten voor het leveren van zijn marktdominante pc-besturingssysteem Windows. Eerder in de Amerikaanse antitrustzaak speelde dit ook even. Topmensen van onder meer IBM, Gateway en Sony hebben toen getuigd van dergelijke praktijken. Directeuren van andere pc-producenten hebben toen echter verklaard dat er geen sprake was van dwang.Microsoft stelt ook nu dat er geen sprake is van opgelegde beperkingen in de contracten met pc-producenten. Het is echter wel zo dat die overeenkomsten een artikel bevatten dat de Windows-leverancier vrijwaart van vervolging indien het gepatenteerde technologie van de contractnemer gebruikt in zijn software. Indien de pc-fabrikanten hier niet mee akkoord gaan, mogen ze geen Windows leveren op hun computers.Die passage is in de contracten verwerkt gedurende de langlopende Amerikaanse antitrustzaak. Pc-producenten als Hewlett-Packard, Gateway en met name Sony uitten toen felle protesten, onder meer in officiële brieven aan de rechtbank, waarin ze stelden dat hierdoor hun intellectuele eigendom zou worden overgeleverd aan Microsoft. Het Amerikaanse bedrijf heeft dit later contractdeel enigszins aangepast.

De overheid verdenkt Microsoft ervan de Japanse antikartelwetten te hebben geschonden. De Japanse mededingingsautoriteiten onderzoeken nu contracten tussen Microsoft en Japanse computerbedrijven. Hiervoor zijn dus documenten in beslag genomen op het kantoor van de Amerikaanse Windows-leverancier. De overheidsvertegenwoordigers hebben ook bezoeken gebracht aan NEC, Fujitsu en Matsushita.De verdenking is dat Microsoft bedrijven beperkingen oplegt in combinatie met contracten voor het leveren van zijn marktdominante pc-besturingssysteem Windows. Eerder in de Amerikaanse antitrustzaak speelde dit ook even. Topmensen van onder meer IBM, Gateway en Sony hebben toen getuigd van dergelijke praktijken. Directeuren van andere pc-producenten hebben toen echter verklaard dat er geen sprake was van dwang.Microsoft stelt ook nu dat er geen sprake is van opgelegde beperkingen in de contracten met pc-producenten. Het is echter wel zo dat die overeenkomsten een artikel bevatten dat de Windows-leverancier vrijwaart van vervolging indien het gepatenteerde technologie van de contractnemer gebruikt in zijn software. Indien de pc-fabrikanten hier niet mee akkoord gaan, mogen ze geen Windows leveren op hun computers.Die passage is in de contracten verwerkt gedurende de langlopende Amerikaanse antitrustzaak. Pc-producenten als Hewlett-Packard, Gateway en met name Sony uitten toen felle protesten, onder meer in officiële brieven aan de rechtbank, waarin ze stelden dat hierdoor hun intellectuele eigendom zou worden overgeleverd aan Microsoft. Het Amerikaanse bedrijf heeft dit later contractdeel enigszins aangepast.