Nergens in de Tokyo Joshi Gakuen school in Japan mag je een Nintendo DS handheld console gebruiken... behalve in de klas. De Engelse les wordt er via de console gegeven.

Sinds mei wordt de Nintendo DS er wekelijks ingezet voor Engelse lessen. In de eerste plaats om de woordenschat te leren, maar ook om de Engelse taal te 'horen' en zo beter te leren begrijpen. De school spreekt over een proefproject van een jaar, maar is voorzichtig positief over de eerste resultaten. Studenten zouden zich bijzonder goed concentreren op de taken en zouden er zelfs plezier aan beleven om zich - helemaal in de stijl van een ontspannend game - verder te bekwamen in specifieke 'skills' zoals spelling. Of zoals onderdirecteur Junko Tatsumi het tegen Reuters verwoordt: "Our school policy is English education should be fun."

Nergens in de Tokyo Joshi Gakuen school in Japan mag je een Nintendo DS handheld console gebruiken... behalve in de klas. De Engelse les wordt er via de console gegeven. Sinds mei wordt de Nintendo DS er wekelijks ingezet voor Engelse lessen. In de eerste plaats om de woordenschat te leren, maar ook om de Engelse taal te 'horen' en zo beter te leren begrijpen. De school spreekt over een proefproject van een jaar, maar is voorzichtig positief over de eerste resultaten. Studenten zouden zich bijzonder goed concentreren op de taken en zouden er zelfs plezier aan beleven om zich - helemaal in de stijl van een ontspannend game - verder te bekwamen in specifieke 'skills' zoals spelling. Of zoals onderdirecteur Junko Tatsumi het tegen Reuters verwoordt: "Our school policy is English education should be fun."