Die oceaansensor pikt tevens in op een belangrijk interessepunt van Gosling en een minder gekende toepassing van Java, in casu 'real time' toepassingen. De oceaansensor - onderdeel van het 'Netbeams' project in de baai van San Francisco - registreert permanent een aantal waarden (watertemperatuur, druk,...) en zendt die vervolgens over een mobiele telefoonlink (eventueel zelfs een Iridium satelliettelefoon) naar de onderzoekers, die de data als een RSS-stroom ontvangen. Bestaande infrastructuren en onderzoeksmateriaal werken hier perfect samen.Op het podium was ook een Boeing onbemand vliegtuig, dat volledig werd gestuurd en gevlogen door een 'on board' Java-gesteund systeem. De apparatuur - een camera voor het opsporen van scholen vis - werd vanop de grond bediend.Voorbij JavaTijdens het aansluitende panelgesprek werd ook uitgebreid aandacht besteed aan het werk van Guy Steele - een 'contraire geest' bij Sun die onderzoek naar nieuwe programmeertalen leidt. Zijn project 'Fortress' beoogt wat wellicht op JavaOne een blasfemie mag heten: een betere taal dan Java. Ondertussen bleek uit het gesprek met Bill Joy en andere Java-alumni dat Java wel een aangewezen tool is in een wereld waar software en systemen steeds meer gedistribueerd van aard zijn, meer en meer 'vloeibaar' want niet meer gelinkt aan een specifieke lokale verwerkingsplek.

Die oceaansensor pikt tevens in op een belangrijk interessepunt van Gosling en een minder gekende toepassing van Java, in casu 'real time' toepassingen. De oceaansensor - onderdeel van het 'Netbeams' project in de baai van San Francisco - registreert permanent een aantal waarden (watertemperatuur, druk,...) en zendt die vervolgens over een mobiele telefoonlink (eventueel zelfs een Iridium satelliettelefoon) naar de onderzoekers, die de data als een RSS-stroom ontvangen. Bestaande infrastructuren en onderzoeksmateriaal werken hier perfect samen.Op het podium was ook een Boeing onbemand vliegtuig, dat volledig werd gestuurd en gevlogen door een 'on board' Java-gesteund systeem. De apparatuur - een camera voor het opsporen van scholen vis - werd vanop de grond bediend.Voorbij JavaTijdens het aansluitende panelgesprek werd ook uitgebreid aandacht besteed aan het werk van Guy Steele - een 'contraire geest' bij Sun die onderzoek naar nieuwe programmeertalen leidt. Zijn project 'Fortress' beoogt wat wellicht op JavaOne een blasfemie mag heten: een betere taal dan Java. Ondertussen bleek uit het gesprek met Bill Joy en andere Java-alumni dat Java wel een aangewezen tool is in een wereld waar software en systemen steeds meer gedistribueerd van aard zijn, meer en meer 'vloeibaar' want niet meer gelinkt aan een specifieke lokale verwerkingsplek.