Tijdens de keynote van Oracle op de tweede dag van JavaOne wees Thomas Kurian, senior vice-president server technologies development bij Oracle, erop dat Oracle zijn TopLink 'persistence platform' onder de naam 'EclipseLink' als open source project aan Eclipse heeft overgemaakt. Voorts schonk het bedrijf meer dan 80 Ajax-enabled Java Server Faces-componenten aan de Apache foundation.Wisselwerking JCP - open sourceEen telkens weerkerend gesprekspunt was wel of het open maken van Java niet kan leiden tot een fragmentering van Java en dus tot compatibiliteitsproblemen. Duidelijk is dat het Java Community Process (JCP) en de open source gemeenschap elkaar zullen beïnvloeden en moeten samenwerken. Een sleutelstuk hierbij zal de 'Technology compatibility kit' (TCK) zijn (voor het testen van de compatibiliteit van een specifieke implementatie met de Java specificaties). Daarvan komt er ook een openTCK versie. Wie die onder zijn hoede zal nemen, is evenwel nog niet duidelijk.James Gosling - de 'vader' van Java - stelde dat hij al langer voorstander was van het 'open' maken van Java, wat overigens al mag blijken uit het feit dat de code al een hele poos beschikbaar was (zij het toen wel onder een Mozilla-licentie, niet de huidige GPLv2 licentie). Jaren geleden was er allicht meer reden tot terughoudendheid om 'open' te gaan, omdat toen het gevaar voor fragmentatie veel groter was. Hierbij kan worden gedacht aan de perikelen met Microsoft (dat met een afwijkende versie wou doorgaan), evenals met HP (dat een eigen versie overwoog).Vandaag is de compatibiliteit in de Java wereld van zo'n groot economisch belang voor eindgebruikers, ontwikkelaars en leveranciers, dat Gosling geen nadelige gevolgen voor Java op dit punt verwacht.Ondertussen blijkt deze editie van JavaOne met meer dan 15.000 aanwezigen een 'topeditie' te zijn, met een duidelijke optmistische atmosfeer.

Tijdens de keynote van Oracle op de tweede dag van JavaOne wees Thomas Kurian, senior vice-president server technologies development bij Oracle, erop dat Oracle zijn TopLink 'persistence platform' onder de naam 'EclipseLink' als open source project aan Eclipse heeft overgemaakt. Voorts schonk het bedrijf meer dan 80 Ajax-enabled Java Server Faces-componenten aan de Apache foundation.Wisselwerking JCP - open sourceEen telkens weerkerend gesprekspunt was wel of het open maken van Java niet kan leiden tot een fragmentering van Java en dus tot compatibiliteitsproblemen. Duidelijk is dat het Java Community Process (JCP) en de open source gemeenschap elkaar zullen beïnvloeden en moeten samenwerken. Een sleutelstuk hierbij zal de 'Technology compatibility kit' (TCK) zijn (voor het testen van de compatibiliteit van een specifieke implementatie met de Java specificaties). Daarvan komt er ook een openTCK versie. Wie die onder zijn hoede zal nemen, is evenwel nog niet duidelijk.James Gosling - de 'vader' van Java - stelde dat hij al langer voorstander was van het 'open' maken van Java, wat overigens al mag blijken uit het feit dat de code al een hele poos beschikbaar was (zij het toen wel onder een Mozilla-licentie, niet de huidige GPLv2 licentie). Jaren geleden was er allicht meer reden tot terughoudendheid om 'open' te gaan, omdat toen het gevaar voor fragmentatie veel groter was. Hierbij kan worden gedacht aan de perikelen met Microsoft (dat met een afwijkende versie wou doorgaan), evenals met HP (dat een eigen versie overwoog).Vandaag is de compatibiliteit in de Java wereld van zo'n groot economisch belang voor eindgebruikers, ontwikkelaars en leveranciers, dat Gosling geen nadelige gevolgen voor Java op dit punt verwacht.Ondertussen blijkt deze editie van JavaOne met meer dan 15.000 aanwezigen een 'topeditie' te zijn, met een duidelijke optmistische atmosfeer.