Aan de studie namen 124 volwassenen deel, waaronder studenten, financiële analisten en medische professionelen.

Die werden in twee groepen opgesplitst. De ene helft kreeg de opdracht het checken van e-mails een week lang te beperken tot drie keer per dag. De anderen moest hun e-mails zo vaak als mogelijk bekijken (wat ongeveer even veel bleek te zijn als ze dat voordien al deden). Nadien werden de rollen omgekeerd. De participanten dienden ook nog dagelijks vragen te beantwoorden, die onder meer gingen over hun stresspeil.

De resultaten wezen uit dat 'mensen die hun mails niet meer dan drie keer per dag bekeken aanzienlijk minder stress hadden dan de mensen die dat wel deden', zegt Kostadin Kushlev, een PHD-onderzoekster en één van de voornaamste auteurs van deze studie.

'De meeste deelnemers vonden het wel moeilijk om hun e-mails slechts een aantal keer per dag te checken', geeft Kushlev toe. 'Dat is wat onze bevindingen zo opvallend maakt: e-mails nakijken is een verleiding voor mensen, ook al verlaagt hun stressniveau merkbaar als ze aan die verleiding weerstaan.'

Volgens de onderzoekers zouden organisaties hun werknemers moeten aanmoedigen om minder te e-mailen en e-mails te beantwoorden.

Aan de studie namen 124 volwassenen deel, waaronder studenten, financiële analisten en medische professionelen. Die werden in twee groepen opgesplitst. De ene helft kreeg de opdracht het checken van e-mails een week lang te beperken tot drie keer per dag. De anderen moest hun e-mails zo vaak als mogelijk bekijken (wat ongeveer even veel bleek te zijn als ze dat voordien al deden). Nadien werden de rollen omgekeerd. De participanten dienden ook nog dagelijks vragen te beantwoorden, die onder meer gingen over hun stresspeil. De resultaten wezen uit dat 'mensen die hun mails niet meer dan drie keer per dag bekeken aanzienlijk minder stress hadden dan de mensen die dat wel deden', zegt Kostadin Kushlev, een PHD-onderzoekster en één van de voornaamste auteurs van deze studie. 'De meeste deelnemers vonden het wel moeilijk om hun e-mails slechts een aantal keer per dag te checken', geeft Kushlev toe. 'Dat is wat onze bevindingen zo opvallend maakt: e-mails nakijken is een verleiding voor mensen, ook al verlaagt hun stressniveau merkbaar als ze aan die verleiding weerstaan.'Volgens de onderzoekers zouden organisaties hun werknemers moeten aanmoedigen om minder te e-mailen en e-mails te beantwoorden.