Mensen zijn inderdaad gewoontedieren. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Northeastern University in Boston die daarvoor de datagegevens van 100.000 gsm's gebruikten.

Bij de 100.000 onderzochte mensen werd het signaal van hun mobiele telefoon continu getraceerd. De data die de Europese telefoonmaatschappijen hiervoor ter beschikking stelden van de onderzoekers bevatten onder meer de datum, de tijd en coördinaten van de gsm-mast waarmee elke mobiele telefoon op een gegeven moment in verbinding stond. Van elke verbinding die een gsm maakte - of het nu het versturen of ontvangen van een tekstbericht, dan wel het voeren van een gesprek was - werden de metagegevens netjes genoteerd.

Uit analyse van die data blijkt dat de gewoontes van mensen uit verrassend voorspelbare patronen bestaan. Blijkbaar frequenteren we met z'n allen steeds opnieuw dezelfde plaatsen. De meeste mensen blijken zich doorgaans ook zelden tot nooit buiten een straal van 10 km te begeven. De onderzoekers menen dat verdere analyse van de data erg nuttig kan zijn voor bijvoorbeeld het voorspellen van files op de wegen. Ze gaan er overigens prat op dat de privacy van de deelnemers aan het onderzoek niet geschonden werd. De telefoonnummers bijvoorbeeld, werden als 26-cijferige codes aan de onderzoekers bezorgd.

Overigens is dit onderzoek niet de eerste in zijn soort. Eerder was er al een studie die via het traceren van dollarbiljetten (wheresgeorge.com) hoopte om menselijk gedrag in kaart te kunnen brengen.

Mensen zijn inderdaad gewoontedieren. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Northeastern University in Boston die daarvoor de datagegevens van 100.000 gsm's gebruikten. Bij de 100.000 onderzochte mensen werd het signaal van hun mobiele telefoon continu getraceerd. De data die de Europese telefoonmaatschappijen hiervoor ter beschikking stelden van de onderzoekers bevatten onder meer de datum, de tijd en coördinaten van de gsm-mast waarmee elke mobiele telefoon op een gegeven moment in verbinding stond. Van elke verbinding die een gsm maakte - of het nu het versturen of ontvangen van een tekstbericht, dan wel het voeren van een gesprek was - werden de metagegevens netjes genoteerd. Uit analyse van die data blijkt dat de gewoontes van mensen uit verrassend voorspelbare patronen bestaan. Blijkbaar frequenteren we met z'n allen steeds opnieuw dezelfde plaatsen. De meeste mensen blijken zich doorgaans ook zelden tot nooit buiten een straal van 10 km te begeven. De onderzoekers menen dat verdere analyse van de data erg nuttig kan zijn voor bijvoorbeeld het voorspellen van files op de wegen. Ze gaan er overigens prat op dat de privacy van de deelnemers aan het onderzoek niet geschonden werd. De telefoonnummers bijvoorbeeld, werden als 26-cijferige codes aan de onderzoekers bezorgd. Overigens is dit onderzoek niet de eerste in zijn soort. Eerder was er al een studie die via het traceren van dollarbiljetten (wheresgeorge.com) hoopte om menselijk gedrag in kaart te kunnen brengen.