Onderzoekers van de VUB vinden dat jongeren moeten leren inzien dat anderen viseren met negatieve berichten via internet of gsm, wel degelijk een vorm van pesten is.

Volgens de VUB-onderzoekers minimaliseren de slachtoffers het cyberpesten mogelijk als strategie om ermee te kunnen omgaan, als "copingstrategie". Getuigen zouden de hardheid van het cyberpesten een stuk zwaarder inschatten. "Een groot aantal jongeren die getuige zijn van cyberpesten, blijftt passief aan de zijlijn staan", zegt de VUB in een persbericht.

Ook de daders zouden niet altijd bewust zijn van hun pestgedrag. Een op twintig gaf aan zelf dader te zijn, terwijl uit impliciete vragen bleek dat vier op tien zich eraan bezondigden. "Hun motief is in het gros van de gevallen wraak, wat uiteindelijk kan leiden tot een negatieve spiraal zonder einde."

De onderzoekers stelden vast dat slachtoffers van cyberpesten opvallend vaker emotionele symptomen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, aandachtsproblemen en problemen met leeftijdsgenoten vertoonden. Maar ook de andere betrokkenen, daders en getuigen van cyberpesten, vertoonden meer gedragsproblemen. Een kwart van de jongeren gaf aan dat het al met cyberpesten in aanraking was gekomen, hetzij als getuige, hetzij als dader of slachtoffer.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 1022 jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs, verspreid over vijf Vlaamse scholen. Er wordt gesproken van cyberpesten als iemand gedurende een periode herhaaldelijk via elektronische media gepest wordt. Dat kan zowel verbaal als fysiek het geval zijn. In dat laatste geval worden computers beschadigd door programma's te hacken of virussen te versturen.

Bron: Belga

Onderzoekers van de VUB vinden dat jongeren moeten leren inzien dat anderen viseren met negatieve berichten via internet of gsm, wel degelijk een vorm van pesten is. Volgens de VUB-onderzoekers minimaliseren de slachtoffers het cyberpesten mogelijk als strategie om ermee te kunnen omgaan, als "copingstrategie". Getuigen zouden de hardheid van het cyberpesten een stuk zwaarder inschatten. "Een groot aantal jongeren die getuige zijn van cyberpesten, blijftt passief aan de zijlijn staan", zegt de VUB in een persbericht. Ook de daders zouden niet altijd bewust zijn van hun pestgedrag. Een op twintig gaf aan zelf dader te zijn, terwijl uit impliciete vragen bleek dat vier op tien zich eraan bezondigden. "Hun motief is in het gros van de gevallen wraak, wat uiteindelijk kan leiden tot een negatieve spiraal zonder einde." De onderzoekers stelden vast dat slachtoffers van cyberpesten opvallend vaker emotionele symptomen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, aandachtsproblemen en problemen met leeftijdsgenoten vertoonden. Maar ook de andere betrokkenen, daders en getuigen van cyberpesten, vertoonden meer gedragsproblemen. Een kwart van de jongeren gaf aan dat het al met cyberpesten in aanraking was gekomen, hetzij als getuige, hetzij als dader of slachtoffer. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 1022 jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs, verspreid over vijf Vlaamse scholen. Er wordt gesproken van cyberpesten als iemand gedurende een periode herhaaldelijk via elektronische media gepest wordt. Dat kan zowel verbaal als fysiek het geval zijn. In dat laatste geval worden computers beschadigd door programma's te hacken of virussen te versturen. Bron: Belga