Jongeren voelen zich veiliger dan vroeger op het internet, maar vertonen meer risicogedrag, leert een studie van het OIVO.

Het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) bevroeg in 2009 2.600 jongeren tussen 10 en 17 naar hun gebruik van en houding tegenover het internet. Het hoeft niet te verbazen dat ten opzichte van een eerder onderzoek in 2007 het gebruik nog is gestegen, tot nu meer dan 9 jongeren op 10 (+4%). Voor de 15 en 16 jarigen bedraagt dat zelfs 97% en 98%. Er was enkel een daling in de groep van 12-jarigen.

De meest populaire online activiteit is chatten (83%), gevolgd door surfen, gamen, muziek downloaden, mailen, en beelden en foto's versturen. Gemiddeld surfen ze 2,5 uur per dag, evenals 3,3 uur chatten en 2,6 uur downloaden (allicht in de intussen klassieke 'multi-taskingmode'). Een op drie van de jongeren heeft of werkt mee aan een blog.

Ten opzichte van 2007 blijkt het gevoel van onveiligheid op het net te zijn afgenomen, zodat vandaag drie op vier jongeren zich vandaag veilig voelen op het net. Toch vertonen grote groepen van alle leeftijden nog duidelijk risicogedrag, zoals online contacten onderhouden met onbekenden (tot 63% van de 10-jarigen) of chatten. Andere risico's rond privacy, bedrieglijke handelpraktijken, verslaving, cyberpesten en dies meer blijven acuut.

Zorgwekkend daarbij is dat 6 op 10 jongeren stellen geen regels te hebben vanwege hun ouders bij het surfen, terwijl er amper regels zijn bij het chatten en downloaden. OIVO roept de overheid op de wetgeving aan te passen, veilige omgevingen met aangepaste inhouden voor jongeren te stimuleren en een aanpak van de gekende risico's. Een betere internetopvoeding van de jongeren en een betere begeleiding door de ouders is een noodzaak.

Een hulp hierbij kan de website http://www.ikbeslis.be zijn die op 28 januari op de Europese Dag van de Privacy online kwam. Die site, een initiatief van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer (de 'privacycommissie'), informatie voor kinderen, jongeren, ouders en het onderwijs inzake een veilig gebruik van internet, gsm en sociale netwerken. Op 'prikborden' kunnen de bezoekers van de verschillende groepen ook vragen stellen.

Jongeren voelen zich veiliger dan vroeger op het internet, maar vertonen meer risicogedrag, leert een studie van het OIVO. Het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) bevroeg in 2009 2.600 jongeren tussen 10 en 17 naar hun gebruik van en houding tegenover het internet. Het hoeft niet te verbazen dat ten opzichte van een eerder onderzoek in 2007 het gebruik nog is gestegen, tot nu meer dan 9 jongeren op 10 (+4%). Voor de 15 en 16 jarigen bedraagt dat zelfs 97% en 98%. Er was enkel een daling in de groep van 12-jarigen. De meest populaire online activiteit is chatten (83%), gevolgd door surfen, gamen, muziek downloaden, mailen, en beelden en foto's versturen. Gemiddeld surfen ze 2,5 uur per dag, evenals 3,3 uur chatten en 2,6 uur downloaden (allicht in de intussen klassieke 'multi-taskingmode'). Een op drie van de jongeren heeft of werkt mee aan een blog. Ten opzichte van 2007 blijkt het gevoel van onveiligheid op het net te zijn afgenomen, zodat vandaag drie op vier jongeren zich vandaag veilig voelen op het net. Toch vertonen grote groepen van alle leeftijden nog duidelijk risicogedrag, zoals online contacten onderhouden met onbekenden (tot 63% van de 10-jarigen) of chatten. Andere risico's rond privacy, bedrieglijke handelpraktijken, verslaving, cyberpesten en dies meer blijven acuut. Zorgwekkend daarbij is dat 6 op 10 jongeren stellen geen regels te hebben vanwege hun ouders bij het surfen, terwijl er amper regels zijn bij het chatten en downloaden. OIVO roept de overheid op de wetgeving aan te passen, veilige omgevingen met aangepaste inhouden voor jongeren te stimuleren en een aanpak van de gekende risico's. Een betere internetopvoeding van de jongeren en een betere begeleiding door de ouders is een noodzaak. Een hulp hierbij kan de website http://www.ikbeslis.be zijn die op 28 januari op de Europese Dag van de Privacy online kwam. Die site, een initiatief van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer (de 'privacycommissie'), informatie voor kinderen, jongeren, ouders en het onderwijs inzake een veilig gebruik van internet, gsm en sociale netwerken. Op 'prikborden' kunnen de bezoekers van de verschillende groepen ook vragen stellen.