De ministerraad keurde eind vorige week het voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) goed. Dat omvat een overheidsopdracht voor het opzetten en technisch beheren van een centrale databank voor de vonnissen en arresten, inclusief aanverwante diensten zoals pseudonimisatie en beveiligde toegang aan het publiek.

Dat wil zeggen dat uitspraken van de rechtbank binnenkort vlot online te raadplegen zijn voor het grote publiek. Vandaag is dat amper het geval.

Data News vernam dat het project wordt geraamd op 5 miljoen euro of 6 miljoen euro inclusief BTW en dat voor een periode van twee jaar (48 maanden), wat tot drie keer stilzwijgend kan verlengd worden met 12 maanden.

Justitie verwacht dat de eerste fase, de oproep aan kandidaten om deel te nemen zou rond deze tijd al van start gaan. De opdracht draait zowel om de ontwikkeling, hosting, het onderhoud als de ondersteuning van de centrale databank.

De ministerraad keurde eind vorige week het voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) goed. Dat omvat een overheidsopdracht voor het opzetten en technisch beheren van een centrale databank voor de vonnissen en arresten, inclusief aanverwante diensten zoals pseudonimisatie en beveiligde toegang aan het publiek.Dat wil zeggen dat uitspraken van de rechtbank binnenkort vlot online te raadplegen zijn voor het grote publiek. Vandaag is dat amper het geval.Data News vernam dat het project wordt geraamd op 5 miljoen euro of 6 miljoen euro inclusief BTW en dat voor een periode van twee jaar (48 maanden), wat tot drie keer stilzwijgend kan verlengd worden met 12 maanden.Justitie verwacht dat de eerste fase, de oproep aan kandidaten om deel te nemen zou rond deze tijd al van start gaan. De opdracht draait zowel om de ontwikkeling, hosting, het onderhoud als de ondersteuning van de centrale databank.