Het kadastraal plan is een van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie. Het wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische wijzigingen aan de eigendommen.

"Door het plan beschikbaar te stellen voor het brede publiek, kan iedereen er nu gebruik van maken voor bijvoorbeeld het visualiseren en lokaliseren van onroerende goederen", meldt minister van Financiën Johan Van Overtveldt maandag in een persbericht.

Het kadastrale percelenplan kan men raadplegen als open data onder de voorwaarden van de gebruikerslicentie gebaseerd op Creative Commons. Het gaat om de toestand op 1 januari 2018. De technische verduidelijking is te vinden in het document 'Dataspecificaties kadastraal percelenplan'.

Het kadastraal plan is een van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie. Het wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische wijzigingen aan de eigendommen."Door het plan beschikbaar te stellen voor het brede publiek, kan iedereen er nu gebruik van maken voor bijvoorbeeld het visualiseren en lokaliseren van onroerende goederen", meldt minister van Financiën Johan Van Overtveldt maandag in een persbericht. Het kadastrale percelenplan kan men raadplegen als open data onder de voorwaarden van de gebruikerslicentie gebaseerd op Creative Commons. Het gaat om de toestand op 1 januari 2018. De technische verduidelijking is te vinden in het document 'Dataspecificaties kadastraal percelenplan'.