Terwijl de (aangepaste) ontwerptekst over eHealth vandaag voorligt ter stemming in de plenaire Kamer, hebben de artsen nogmaals hun bezorgdheid uitgesproken.

Nog nauwelijks tegenstand in de Commissie Volksgezondheid rond [het wetsontwerp over eHealth], het systeem waarmee medische gegevens elektronisch kunnen worden uitgewisseld. Midden juni werd het voorstel over eHealth uit de programmawet gehaald ter herziening, omdat vooral de artsen ernstige bezwaren uitten. Het huidige voorstel is een [geamendeerde] versie van het eerste wetsontwerp. Het voorstel kan vandaag ter stemming naar de Kamer, waar het normaal gezien zou moeten worden goedgekeurd.

'Normaal gezien', schrijven we, want opnieuw hebben de artsen in een persbericht ernstige kritiek geuit op het voorstel over eHealth. Desondanks zeggen ze voorstander te zijn van de uitwisseling van medische gegevens. Het gaat hen in hun kritiek vooral over het garanderen van de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Persoonlijke gegevens kunnen enkel opgevraagd worden door degenen die daartoe het recht hebben gekregen, op basis van hun beroep en bevoegdheid, vinden de artsen. Eenzelfde dokter kan optreden als behandeld arts, arts van een verzekeringsmaatschappij of kan door een werkgever ingeschakeld zijn. De toegang moet uitgestippeld zijn en de betrokken persoon moet het zelf kunnen controleren en op elke moment het toegangsrecht kunnen aanpassen of opheffen. Bij illegale toegang tot de gegevens moeten volgens de artsen sancties volgen.

"Het wetsontwerp mist de nodige details en is een blanco cheque. Het ontwerp is vaag over onder andere het toepassingsveld, de modaliteiten, het overlegcomité, het recht van de patiënt om zich te verzetten, de financiering", klinkt het scherp.

De artsen dringen erop aan dat een project "van zo'n omvang en dat ook voor de burgers zo belangrijk is, niet zoals het nu op tafel ligt, op poten wordt gezet." Ze hekelen het gebrek aan democratie.

Terwijl de (aangepaste) ontwerptekst over eHealth vandaag voorligt ter stemming in de plenaire Kamer, hebben de artsen nogmaals hun bezorgdheid uitgesproken. Nog nauwelijks tegenstand in de Commissie Volksgezondheid rond [het wetsontwerp over eHealth], het systeem waarmee medische gegevens elektronisch kunnen worden uitgewisseld. Midden juni werd het voorstel over eHealth uit de programmawet gehaald ter herziening, omdat vooral de artsen ernstige bezwaren uitten. Het huidige voorstel is een [geamendeerde] versie van het eerste wetsontwerp. Het voorstel kan vandaag ter stemming naar de Kamer, waar het normaal gezien zou moeten worden goedgekeurd. 'Normaal gezien', schrijven we, want opnieuw hebben de artsen in een persbericht ernstige kritiek geuit op het voorstel over eHealth. Desondanks zeggen ze voorstander te zijn van de uitwisseling van medische gegevens. Het gaat hen in hun kritiek vooral over het garanderen van de vertrouwelijkheid van de gegevens. Persoonlijke gegevens kunnen enkel opgevraagd worden door degenen die daartoe het recht hebben gekregen, op basis van hun beroep en bevoegdheid, vinden de artsen. Eenzelfde dokter kan optreden als behandeld arts, arts van een verzekeringsmaatschappij of kan door een werkgever ingeschakeld zijn. De toegang moet uitgestippeld zijn en de betrokken persoon moet het zelf kunnen controleren en op elke moment het toegangsrecht kunnen aanpassen of opheffen. Bij illegale toegang tot de gegevens moeten volgens de artsen sancties volgen. "Het wetsontwerp mist de nodige details en is een blanco cheque. Het ontwerp is vaag over onder andere het toepassingsveld, de modaliteiten, het overlegcomité, het recht van de patiënt om zich te verzetten, de financiering", klinkt het scherp. De artsen dringen erop aan dat een project "van zo'n omvang en dat ook voor de burgers zo belangrijk is, niet zoals het nu op tafel ligt, op poten wordt gezet." Ze hekelen het gebrek aan democratie.