Terwijl Smartmatic-Steria de leverancier wordt van het prototype van het elektronisch stemsysteem op federaal en Vlaams niveau, zit het Waals Gewest in het stadium van de kandidaturen.

Om de zaken nog moeilijker te maken dan ze al zijn en bovenop het sowieso al trage beslissingsproces heeft het Waalse Gewest besloten om 'cavalier seul' te spelen voor de verkiezingen die voorzien zijn voor 2012. Voorlopig althans, maar dat impliceert niet per se een compatibiliteit met de federale stemsoftware.

De Waalse overheid heeft ervoor gekozen om een elektronisch stemsysteem aan te kopen waarvan de specificaties nogal vergelijkbaar zijn met die van het federale systeem, met name als het gaat om het papieren bewijs van de stem. Maar het Waals Gewest kan er dan wel voor opteren om al dan niet een eigen elektronisch stemsysteem aan te kopen, of, als de offertes onvoldoende zijn of te duur, te opteren voor het federale systeem.

In een eerste fase heeft het Waalse Gewest zo'n 15 offertes onderzocht. Het heeft uiteindelijk 7 kandidaten weerhouden die morgen (22 december) bijeengeroepen worden op een informatievergadering. De offertes moeten in principe binnen zijn voor eind januari 2011. We gaan ervan uit dat de federale leveranciers ook van de partij zullen zijn, aangezien Stesud al stelde geïnteresseerd te zijn.

Net zoals op het federale niveau gaat het om de uitwerking van een prototype dat in bepaalde gemeenten zal worden uitgetest. Het is dus mogelijk dat het Waals Gewest uiteindelijk beslist om niet te beslissen en toch opteert voor de federale/Vlaamse keuze Steria-Smartmatic.

Terwijl Smartmatic-Steria de leverancier wordt van het prototype van het elektronisch stemsysteem op federaal en Vlaams niveau, zit het Waals Gewest in het stadium van de kandidaturen. Om de zaken nog moeilijker te maken dan ze al zijn en bovenop het sowieso al trage beslissingsproces heeft het Waalse Gewest besloten om 'cavalier seul' te spelen voor de verkiezingen die voorzien zijn voor 2012. Voorlopig althans, maar dat impliceert niet per se een compatibiliteit met de federale stemsoftware. De Waalse overheid heeft ervoor gekozen om een elektronisch stemsysteem aan te kopen waarvan de specificaties nogal vergelijkbaar zijn met die van het federale systeem, met name als het gaat om het papieren bewijs van de stem. Maar het Waals Gewest kan er dan wel voor opteren om al dan niet een eigen elektronisch stemsysteem aan te kopen, of, als de offertes onvoldoende zijn of te duur, te opteren voor het federale systeem. In een eerste fase heeft het Waalse Gewest zo'n 15 offertes onderzocht. Het heeft uiteindelijk 7 kandidaten weerhouden die morgen (22 december) bijeengeroepen worden op een informatievergadering. De offertes moeten in principe binnen zijn voor eind januari 2011. We gaan ervan uit dat de federale leveranciers ook van de partij zullen zijn, aangezien Stesud al stelde geïnteresseerd te zijn. Net zoals op het federale niveau gaat het om de uitwerking van een prototype dat in bepaalde gemeenten zal worden uitgetest. Het is dus mogelijk dat het Waals Gewest uiteindelijk beslist om niet te beslissen en toch opteert voor de federale/Vlaamse keuze Steria-Smartmatic.