Het geschil tussen Kaspersky Lab Benelux en Kaspersky International werd als kortgeding voorgeleid voor de rechtbank van 's-Hertogenbosch. De toestand blijft nog onbeslist.

De plotse beëindiging van de overeenkomst tussen securitysoftwarebouwer Kaspersky Lab en de vertegenwoordiger van deze producten in de Benelux, Kaspersky Lab Benelux, vormde op 25 januari het onderwerp van een kortgeding bij de rechtbank in het Nederlandse 's-Hertogenbosch.

In zijn pleidooi stelt Kaspersky Lab Benelux dat de overeenkomst niet op zo'n korte termijn en op die wijze kon worden verbroken, dat Kaspersky Lab gewoonweg zonder betaling de Benelux activiteiten poogt over te nemen, dat Kaspersky Lab tevens inbreuken heeft gepleegd op het exclusiviteitskarakter van de overeenkomst en dat de veronderstelde overname van Kaspersky Lab Benelux door Kaspersky Lab zelf niet werd gerealiseerd.

"We konden niet voldoen aan het voorgelegde contract omdat dit onetisch zou zijn geweest ten opzichte van onze partners", stelt Dick Géheniau, directeur Kaspersky Lab Benelux, "Door de nieuwe voorwaarden zou ons bedrijf ook verlieslatend worden." Hij haalt tevens belangrijke verkopen vanuit Frankrijk aan België ("60.000 pakketten") aan, terwijl "60 procent van de Luxemburgse markt vanuit Duitsland wordt bediend." Géheniau maakt zich sterk dat hij wel aan de drie opdrachten van Kaspersky Lab heeft voldaan, in casu "het 'merk' Kaspersky bekend maken in de Benelux markt, goede verkoopskanalen opzetten en een goede overnamekandidaat worden."

Kaspersky Lab International stelt daar tegenover dat de overeenkomst geen exclusief karakter had, en dat door het niet ondertekenen van de nieuwe overeenkomst ipso facto de voorgaande overeenkomst was beëindigd. Voorts zouden bepaalde aspecten van de oorspronkelijke overeenkomst nooit naar behoren zijn ingevuld, wat de overeenkomst ongeldig zou maken. Bovendien zou een groot bedrag aan royalties onbetaald zijn gebleven. Op dat punt countert Kaspersky Lab Benelux dat hierover eertijds overeenstemming bestond, gezien de inbreuken op de exclusiviteit en in het kader van een latere overname door Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab International heeft in ieder geval op 22 januari beslag laten leggen op de rekeningen van Kaspersky Lab Benelux, wat dit bedrijf wel op korte termijn tot faling zou kunnen brengen. De rechter in 's-Hertogenbosch moet binnen veertien dagen nu een eerste vonnis vellen, vooraleer allicht vervolgens de zaak ten gronde wordt gevoerd.

Door het beëindigen van de overeenkomst heeft Kaspersky Lab Benelux geen toegang tot de infrastructuur van Kaspersky Lab voor het verwerven van bedrijfslicenties. Dick Géhéniau stelt dat klanten en gebruikers momenteel nog bij het Benelux bedrijf terecht kunnen, waar nog steeds het personeel aanwezig en actief is.

Daar tegenover stelt Kaspersky Lab International dat momenteel de klanten producten kunnen aanschaffen, evenals ondersteuning kunnen krijgen vanuit Frankrijk (voor Franstalig België), Duitsland (GH Luxemburg) en Groot Brittannië (Nederland en Nederlandstalig België). Aangekondigde plannen voor een eigen vestiging in Nederland blijken omwille van de lopende rechtsgang momenteel in de koelkast te zitten. Overigens blijft daarbij wel de vraag hoe de ondersteuning voor België definitief zal worden opgelost, aangezien de plannen enkel op een vestiging voor Nederland betrekking hadden. Kortom, 'wordt vervolgd'...

Het geschil tussen Kaspersky Lab Benelux en Kaspersky International werd als kortgeding voorgeleid voor de rechtbank van 's-Hertogenbosch. De toestand blijft nog onbeslist. De plotse beëindiging van de overeenkomst tussen securitysoftwarebouwer Kaspersky Lab en de vertegenwoordiger van deze producten in de Benelux, Kaspersky Lab Benelux, vormde op 25 januari het onderwerp van een kortgeding bij de rechtbank in het Nederlandse 's-Hertogenbosch. In zijn pleidooi stelt Kaspersky Lab Benelux dat de overeenkomst niet op zo'n korte termijn en op die wijze kon worden verbroken, dat Kaspersky Lab gewoonweg zonder betaling de Benelux activiteiten poogt over te nemen, dat Kaspersky Lab tevens inbreuken heeft gepleegd op het exclusiviteitskarakter van de overeenkomst en dat de veronderstelde overname van Kaspersky Lab Benelux door Kaspersky Lab zelf niet werd gerealiseerd. "We konden niet voldoen aan het voorgelegde contract omdat dit onetisch zou zijn geweest ten opzichte van onze partners", stelt Dick Géheniau, directeur Kaspersky Lab Benelux, "Door de nieuwe voorwaarden zou ons bedrijf ook verlieslatend worden." Hij haalt tevens belangrijke verkopen vanuit Frankrijk aan België ("60.000 pakketten") aan, terwijl "60 procent van de Luxemburgse markt vanuit Duitsland wordt bediend." Géheniau maakt zich sterk dat hij wel aan de drie opdrachten van Kaspersky Lab heeft voldaan, in casu "het 'merk' Kaspersky bekend maken in de Benelux markt, goede verkoopskanalen opzetten en een goede overnamekandidaat worden." Kaspersky Lab International stelt daar tegenover dat de overeenkomst geen exclusief karakter had, en dat door het niet ondertekenen van de nieuwe overeenkomst ipso facto de voorgaande overeenkomst was beëindigd. Voorts zouden bepaalde aspecten van de oorspronkelijke overeenkomst nooit naar behoren zijn ingevuld, wat de overeenkomst ongeldig zou maken. Bovendien zou een groot bedrag aan royalties onbetaald zijn gebleven. Op dat punt countert Kaspersky Lab Benelux dat hierover eertijds overeenstemming bestond, gezien de inbreuken op de exclusiviteit en in het kader van een latere overname door Kaspersky Lab. Kaspersky Lab International heeft in ieder geval op 22 januari beslag laten leggen op de rekeningen van Kaspersky Lab Benelux, wat dit bedrijf wel op korte termijn tot faling zou kunnen brengen. De rechter in 's-Hertogenbosch moet binnen veertien dagen nu een eerste vonnis vellen, vooraleer allicht vervolgens de zaak ten gronde wordt gevoerd. Door het beëindigen van de overeenkomst heeft Kaspersky Lab Benelux geen toegang tot de infrastructuur van Kaspersky Lab voor het verwerven van bedrijfslicenties. Dick Géhéniau stelt dat klanten en gebruikers momenteel nog bij het Benelux bedrijf terecht kunnen, waar nog steeds het personeel aanwezig en actief is. Daar tegenover stelt Kaspersky Lab International dat momenteel de klanten producten kunnen aanschaffen, evenals ondersteuning kunnen krijgen vanuit Frankrijk (voor Franstalig België), Duitsland (GH Luxemburg) en Groot Brittannië (Nederland en Nederlandstalig België). Aangekondigde plannen voor een eigen vestiging in Nederland blijken omwille van de lopende rechtsgang momenteel in de koelkast te zitten. Overigens blijft daarbij wel de vraag hoe de ondersteuning voor België definitief zal worden opgelost, aangezien de plannen enkel op een vestiging voor Nederland betrekking hadden. Kortom, 'wordt vervolgd'...