Het VVKSO - dat is de koepel van Vlaamse katholieke secundaire scholen - gaat het komende schooljaar een visie ontwikkelen over het gebruik van ict in het onderwijs. Het gaat om een tekst die scholen kunnen gebruiken om een concreet ict-beleid uit te werken. De tekst moet een antwoord bieden op de vraag hoe scholen zich kunnen positioneren in een omgeving waar niemand zicht heeft op wat nog komen gaat. "Scholen zijn hier erg zoekende. Het is dan ook logisch dat er uiteenlopende initiatieven genomen worden", zegt Chris Smits, secretaris-generaal voor het katholiek secundair onderwijs.

In de visietekst zal een brede waaier van ict-toepassingen aan bod komen, met tablets als een belangrijk onderdeel. "Tablets kunnen bijdragen tot het actief en zelfstandig leren van de leerlingen en ze bieden ook kansen om in te spelen op verschillen tussen leerlingen", zegt Smits. "Maar we zijn er ons van bewust dat dit ook kan gerealiseerd worden zonder tablets", voegt hij er meteen aan toe. Het VVSKO wijst erop dat een correct gebruik van tablets de nodige competenties bij leraren vereist, net als goede digitale handboeken en apps.

Kostprijs doorrekenen aan ouders? Het voorbeeld van het Sint-Pieterscollege - Sint-Jozefhandelsschool (SPSJ) in Blankenberge is ondertussen genoegzaam bekend. Ondanks protest van een twaalftal ouders zette de school door om alle leerlingen verplicht een iPad van Apple te laten aanschaffen voor zowel de lessen te volgen als huiswerk te kunnen maken. "Voor het VSKO is de aankoop- of huurprijs van een tablet een belangrijk element in de discussie over het gebruik ervan. Wettelijk gezien kan de aankoopprijs van een tablet wel aangerekend worden aan de ouders, op voorwaarde dat de onkosten vooraf gekend zijn bij de ouders. Maar het VSKO vindt wel dat scholen die een tablet willen verplichten er alles moeten aan doen om de financiële obstakels uit de weg te ruimen. Een verplichte aankoop of huur mag er nooit toe leiden dat ouders hun kind niet in de school inschrijven omdat de prijs te hoog is", zegt Smits. Al zou volgens de informatie waarover het VSKO momenteel beschikt, de school in Blankenberge op dit vlak wel de nodige inspanningen geleverd hebben.

Anders in basisonderwijs Vanuit het katholieke basisonderwijs werd ondertussen wel al een visie ontwikkeld over de inhoud en aanpak rond 'nieuwe media'. Dit leerplan Mediaopvoeding gaat dit schooljaar in voege. Marc Van den Brande, secretaris-generaal voor het katholiek basisonderwijs, wijst er ons op dat in het basisonderwijs maar amper initiatieven rond tablets zijn. Wel wordt volgens hem de druk vanuit educatieve uitgeverijen en hardwareleveranciers "gestaag opgevoerd, net zoals toen de digitale borden hun weg vonden naar het onderwijs". Volgens hem wordt overigens in de hele tabletdiscussie teveel gefocust op hard- en software en te weinig over de concrete implementatiestrategie.

Kris De Ruysscher die verantwoordelijk is voor het leerplan Mediaopvoeding heeft het over een paradox die tablets inhouden. "Door tablets voor alle leerlingen ter beschikking te stellen, komt de school tegemoet aan het element e-inclusie doordat ze ook kansarme kinderen en jongeren die in hun eigen leefwereld niet over deze middelen beschikken toch kansen bieden om met deze moderne communicatiemiddelen vertrouwd te worden. Tegelijk druist een school die een tablet verplicht voor elke leerling in tegen dit principe", zegt De Ruysscher. "Naar mijn aanvoelen kan een school, zeker basisonderwijs dit niet vragen", besluit hij. In het basisonderwijs speelt overigens ook de 'maximumfactuur' die buitensporige kosten voor ouders moet vermijden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Meer over tablets in het onderwijs, leest u in ons dossier in Data News 13 van 7 september.

Het VVKSO - dat is de koepel van Vlaamse katholieke secundaire scholen - gaat het komende schooljaar een visie ontwikkelen over het gebruik van ict in het onderwijs. Het gaat om een tekst die scholen kunnen gebruiken om een concreet ict-beleid uit te werken. De tekst moet een antwoord bieden op de vraag hoe scholen zich kunnen positioneren in een omgeving waar niemand zicht heeft op wat nog komen gaat. "Scholen zijn hier erg zoekende. Het is dan ook logisch dat er uiteenlopende initiatieven genomen worden", zegt Chris Smits, secretaris-generaal voor het katholiek secundair onderwijs. In de visietekst zal een brede waaier van ict-toepassingen aan bod komen, met tablets als een belangrijk onderdeel. "Tablets kunnen bijdragen tot het actief en zelfstandig leren van de leerlingen en ze bieden ook kansen om in te spelen op verschillen tussen leerlingen", zegt Smits. "Maar we zijn er ons van bewust dat dit ook kan gerealiseerd worden zonder tablets", voegt hij er meteen aan toe. Het VVSKO wijst erop dat een correct gebruik van tablets de nodige competenties bij leraren vereist, net als goede digitale handboeken en apps. Kostprijs doorrekenen aan ouders? Het voorbeeld van het Sint-Pieterscollege - Sint-Jozefhandelsschool (SPSJ) in Blankenberge is ondertussen genoegzaam bekend. Ondanks protest van een twaalftal ouders zette de school door om alle leerlingen verplicht een iPad van Apple te laten aanschaffen voor zowel de lessen te volgen als huiswerk te kunnen maken. "Voor het VSKO is de aankoop- of huurprijs van een tablet een belangrijk element in de discussie over het gebruik ervan. Wettelijk gezien kan de aankoopprijs van een tablet wel aangerekend worden aan de ouders, op voorwaarde dat de onkosten vooraf gekend zijn bij de ouders. Maar het VSKO vindt wel dat scholen die een tablet willen verplichten er alles moeten aan doen om de financiële obstakels uit de weg te ruimen. Een verplichte aankoop of huur mag er nooit toe leiden dat ouders hun kind niet in de school inschrijven omdat de prijs te hoog is", zegt Smits. Al zou volgens de informatie waarover het VSKO momenteel beschikt, de school in Blankenberge op dit vlak wel de nodige inspanningen geleverd hebben. Anders in basisonderwijs Vanuit het katholieke basisonderwijs werd ondertussen wel al een visie ontwikkeld over de inhoud en aanpak rond 'nieuwe media'. Dit leerplan Mediaopvoeding gaat dit schooljaar in voege. Marc Van den Brande, secretaris-generaal voor het katholiek basisonderwijs, wijst er ons op dat in het basisonderwijs maar amper initiatieven rond tablets zijn. Wel wordt volgens hem de druk vanuit educatieve uitgeverijen en hardwareleveranciers "gestaag opgevoerd, net zoals toen de digitale borden hun weg vonden naar het onderwijs". Volgens hem wordt overigens in de hele tabletdiscussie teveel gefocust op hard- en software en te weinig over de concrete implementatiestrategie. Kris De Ruysscher die verantwoordelijk is voor het leerplan Mediaopvoeding heeft het over een paradox die tablets inhouden. "Door tablets voor alle leerlingen ter beschikking te stellen, komt de school tegemoet aan het element e-inclusie doordat ze ook kansarme kinderen en jongeren die in hun eigen leefwereld niet over deze middelen beschikken toch kansen bieden om met deze moderne communicatiemiddelen vertrouwd te worden. Tegelijk druist een school die een tablet verplicht voor elke leerling in tegen dit principe", zegt De Ruysscher. "Naar mijn aanvoelen kan een school, zeker basisonderwijs dit niet vragen", besluit hij. In het basisonderwijs speelt overigens ook de 'maximumfactuur' die buitensporige kosten voor ouders moet vermijden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Meer over tablets in het onderwijs, leest u in ons dossier in Data News 13 van 7 september.