Als een it-project faalt, speelt de klant hierin vaak een belangrijke rol, zo niet de belangrijkste, hoewel vooral het projectmanagement met de vinger wordt gewezen. Dat blijkt uit het eindwerk(*) van Ruben Callewaert en Dave Callewaert, op basis van een bronnenstudie en gesprekken met projectmanagers.

De studie start met cijfermateriaal uit de periode 2001-2008 over het falen van ict-projecten. Gemiddeld zijn minder dan de helft van alle ict-projecten echt succesvol, waarbij grote project doorgaans slechter scoren, en slechts één op drie it-professionals ziet een gunstige evolutie.

Vervolgens distilleren de auteurs uit hun bronnenstudie een lijst van 14 categorieën van factoren die tot het falen van een project kunnen leiden. Hoewel het projectmanagement het vaakst wordt aangehaald in de meeste bronnen, blijken de volgende vier factoren (vermeld in meer dan 50 procent van de bronnen) telkens uitdrukkelijk de klant als oorzaak te hebben. Het gaat daarbij om problemen met de doelbeschrijving, de ondersteuning door het management, veranderende vereisten en problemen in de communicatie. Uit de toetsing met projectmanagers blijkt dat ook zij het projectmanagement het vaakst als faalfactor aanduiden, maar ook hier gevolgd door factoren die met de klant te maken hebben. Het onderzoek oppert de bedenking dat het veelvuldig verwijzen naar het projectmanagement ook te maken heeft met de veelheid en variatie aan taken voor de projectmanager. "Voor bijna elk van de taken kan men moeilijk stellen dat de projectmanager alleen en volledig verantwoordelijk is voor het uiteindelijke resultaat."

Dat de onderzoek toch niet als een apologie voor projectmanagers moet worden gelezen, blijkt uit de conclusies. Naast een betere communicatie tussen de zakelijke en ict-betrokkenen, wordt gehamerd op de kwaliteit van de projectmanager. Die moet een soliede mix van ict- en domeinkennis, beheercapaciteit en -methodiek inbrengen gekoppeld aan soft skills op het vlak van communicatie en de omgang met mensen.

(*) "Een exploratie van het falen en slagen van IT-projecten - Toetsing met projectmanagers", 142 p., Katholieke Hogeschool Mechelen, academiejaar 2007-2008, promotor: Dhr P. Berghmans.

Als een it-project faalt, speelt de klant hierin vaak een belangrijke rol, zo niet de belangrijkste, hoewel vooral het projectmanagement met de vinger wordt gewezen. Dat blijkt uit het eindwerk(*) van Ruben Callewaert en Dave Callewaert, op basis van een bronnenstudie en gesprekken met projectmanagers. De studie start met cijfermateriaal uit de periode 2001-2008 over het falen van ict-projecten. Gemiddeld zijn minder dan de helft van alle ict-projecten echt succesvol, waarbij grote project doorgaans slechter scoren, en slechts één op drie it-professionals ziet een gunstige evolutie. Vervolgens distilleren de auteurs uit hun bronnenstudie een lijst van 14 categorieën van factoren die tot het falen van een project kunnen leiden. Hoewel het projectmanagement het vaakst wordt aangehaald in de meeste bronnen, blijken de volgende vier factoren (vermeld in meer dan 50 procent van de bronnen) telkens uitdrukkelijk de klant als oorzaak te hebben. Het gaat daarbij om problemen met de doelbeschrijving, de ondersteuning door het management, veranderende vereisten en problemen in de communicatie. Uit de toetsing met projectmanagers blijkt dat ook zij het projectmanagement het vaakst als faalfactor aanduiden, maar ook hier gevolgd door factoren die met de klant te maken hebben. Het onderzoek oppert de bedenking dat het veelvuldig verwijzen naar het projectmanagement ook te maken heeft met de veelheid en variatie aan taken voor de projectmanager. "Voor bijna elk van de taken kan men moeilijk stellen dat de projectmanager alleen en volledig verantwoordelijk is voor het uiteindelijke resultaat." Dat de onderzoek toch niet als een apologie voor projectmanagers moet worden gelezen, blijkt uit de conclusies. Naast een betere communicatie tussen de zakelijke en ict-betrokkenen, wordt gehamerd op de kwaliteit van de projectmanager. Die moet een soliede mix van ict- en domeinkennis, beheercapaciteit en -methodiek inbrengen gekoppeld aan soft skills op het vlak van communicatie en de omgang met mensen. (*) "Een exploratie van het falen en slagen van IT-projecten - Toetsing met projectmanagers", 142 p., Katholieke Hogeschool Mechelen, academiejaar 2007-2008, promotor: Dhr P. Berghmans.