Blijkens een studie van IDC in opdracht van de Europese Commissie/DG Informatiemaatschappij & Media biedt de Europese 'netwerk- en informatiesecurity'-markt (NIS) in het bijzonder problemen voor de kmo's.

Op een Workshop in Brussel belichtte de eerste versie van het rapport 'The European network and Information Security Market - Scenario, Trends and Challenges' zowel de sterkten als zwakheden van de Europese NIS-markt. Met een waarde van 10,7 miljard euro (2007) is dit de tweede grootste securitymarkt van de wereld.

Ondanks een overwicht van een paar bedrijven (Symantec en McAfee) in de OEM/pre-installed markt werd algemeen gesteld dat deze markt voldoende open en concurrentieel is, met mogelijkheden voor Europese leveranciers om marktaandeel te winnen. Wel blijken deze bedrijven nog overwegend in Europa en minder wereldwijd actief te zijn, in een markt waar de securitybudgetten blijkbaar niet meteen onder druk staan (status quo of zelfs een stijging).

Het grootste knelpunt vormen de kmo's met een scherpe tegenstelling tussen hun noden en het aanbod op de markt voor hen. De leveranciers moeten duidelijk meer aangepaste producten voor die grote groep gebruikers ontwikkelen, in plaats van 'afgevlakte' enterpriseproducten of 'opgevoerde' consumentenproducten. Tevens moeten gerichte informatie-initiatieven naar hen worden opgezet (zodat ze weten wat nodig is inzake security en ze niet een 'vals' gevoel van veiligheid hebben), waarbij ook het kanaal dat aan hen producten en diensten levert beter moet worden ondersteund. Ook werd gewezen op het belang van meer 'opleiding' of 'bewustmaking' voor alle betrokken partijen: zowel bedrijven, consumenten als de academische wereld.

Blijkens een studie van IDC in opdracht van de Europese Commissie/DG Informatiemaatschappij & Media biedt de Europese 'netwerk- en informatiesecurity'-markt (NIS) in het bijzonder problemen voor de kmo's. Op een Workshop in Brussel belichtte de eerste versie van het rapport 'The European network and Information Security Market - Scenario, Trends and Challenges' zowel de sterkten als zwakheden van de Europese NIS-markt. Met een waarde van 10,7 miljard euro (2007) is dit de tweede grootste securitymarkt van de wereld. Ondanks een overwicht van een paar bedrijven (Symantec en McAfee) in de OEM/pre-installed markt werd algemeen gesteld dat deze markt voldoende open en concurrentieel is, met mogelijkheden voor Europese leveranciers om marktaandeel te winnen. Wel blijken deze bedrijven nog overwegend in Europa en minder wereldwijd actief te zijn, in een markt waar de securitybudgetten blijkbaar niet meteen onder druk staan (status quo of zelfs een stijging). Het grootste knelpunt vormen de kmo's met een scherpe tegenstelling tussen hun noden en het aanbod op de markt voor hen. De leveranciers moeten duidelijk meer aangepaste producten voor die grote groep gebruikers ontwikkelen, in plaats van 'afgevlakte' enterpriseproducten of 'opgevoerde' consumentenproducten. Tevens moeten gerichte informatie-initiatieven naar hen worden opgezet (zodat ze weten wat nodig is inzake security en ze niet een 'vals' gevoel van veiligheid hebben), waarbij ook het kanaal dat aan hen producten en diensten levert beter moet worden ondersteund. Ook werd gewezen op het belang van meer 'opleiding' of 'bewustmaking' voor alle betrokken partijen: zowel bedrijven, consumenten als de academische wereld.