Het Vlaamse instituut voor 'Innovatie door Wetenschap en Technologie', kortweg IWT, heeft in 2007 288 miljoen euro aan innovatiesteun uitgedeeld in Vlaanderen. Kmo's haalden 38 procent van de koek binnen, heel wat meer dan een jaar eerder.

De 288 miljoen euro innovatiesteun (aan bedrijven, organisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen) in 2007 is een stijging van 8 procent tegenover 2006, zo meldt het IWT in het jaarverslag. In 2008 zal het budget van het IWT nog eens met 11 procent groeien.

Bedrijven die een steunaanvraag indienden hadden een slaagkans van 80 procent. 78 procent van de 461 ingediende bedrijfsdossiers was afkomstig van kmo's. Zij haalden 38 procent van de middelen binnen. Dat is een aanzienlijke stijging, want vorig jaar was dat nog 25 procent.

Het IWT zegt de eigen werking constant te analyseren, te optimaliseren en bij te sturen. Inzake O&O-bedrijfssteun, bijvoorbeeld, werkte de instelling intensief aan de noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe Europese Kaderregeling voor steun aan onderzoek en innovatie. Daarnaast boog een werkgroep zich over de vereenvoudiging van de procedures voor steunaanvraag.

Intern werd de werking van het IWT verder versterkt. In 2006 was uit een studie van Deloitte gebleken dat het instituut te weinig personeel ter beschikking had. In 2007 werd een personeelsplan opgesteld en acties ondernomen om een goede werfreserve samen te stellen. Begin 2008 gebeurden de eerste prioritaire aanwervingen.

Het Vlaamse instituut voor 'Innovatie door Wetenschap en Technologie', kortweg IWT, heeft in 2007 288 miljoen euro aan innovatiesteun uitgedeeld in Vlaanderen. Kmo's haalden 38 procent van de koek binnen, heel wat meer dan een jaar eerder. De 288 miljoen euro innovatiesteun (aan bedrijven, organisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen) in 2007 is een stijging van 8 procent tegenover 2006, zo meldt het IWT in het jaarverslag. In 2008 zal het budget van het IWT nog eens met 11 procent groeien. Bedrijven die een steunaanvraag indienden hadden een slaagkans van 80 procent. 78 procent van de 461 ingediende bedrijfsdossiers was afkomstig van kmo's. Zij haalden 38 procent van de middelen binnen. Dat is een aanzienlijke stijging, want vorig jaar was dat nog 25 procent. Het IWT zegt de eigen werking constant te analyseren, te optimaliseren en bij te sturen. Inzake O&O-bedrijfssteun, bijvoorbeeld, werkte de instelling intensief aan de noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe Europese Kaderregeling voor steun aan onderzoek en innovatie. Daarnaast boog een werkgroep zich over de vereenvoudiging van de procedures voor steunaanvraag. Intern werd de werking van het IWT verder versterkt. In 2006 was uit een studie van Deloitte gebleken dat het instituut te weinig personeel ter beschikking had. In 2007 werd een personeelsplan opgesteld en acties ondernomen om een goede werfreserve samen te stellen. Begin 2008 gebeurden de eerste prioritaire aanwervingen.