"Wanneer je een derde partij toegang biedt tot een communicatiekanaal dat via Internet verloopt, creëer je gaten die er eerst niet waren. Het is een gevaar voor de stabiliteit en de veiligheid van het Internet", zegt ceo Marc Rotenberg van het Electronic Privacy Information Center.Bovendien zou de FCC niet bevoegd zijn bedrijven te verplichten hun VoIP-verbindingen open te stellen. De omstreden aftapeis is opgenomen in de Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA), maar die zou alleen gaan over telefoonverbindingen en niet over andere verbindingen, zoals het Internet.De FCC besloot vorige week dat VoIP-verbindingen onder de CALEA vallen. Daarom moet het mogelijk zijn om VoIP-verbindingen af te luisteren. Aanbieders hebben achttien maanden de tijd om hun verbindingen aftapbaar te maken.

"Wanneer je een derde partij toegang biedt tot een communicatiekanaal dat via Internet verloopt, creëer je gaten die er eerst niet waren. Het is een gevaar voor de stabiliteit en de veiligheid van het Internet", zegt ceo Marc Rotenberg van het Electronic Privacy Information Center.Bovendien zou de FCC niet bevoegd zijn bedrijven te verplichten hun VoIP-verbindingen open te stellen. De omstreden aftapeis is opgenomen in de Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA), maar die zou alleen gaan over telefoonverbindingen en niet over andere verbindingen, zoals het Internet.De FCC besloot vorige week dat VoIP-verbindingen onder de CALEA vallen. Daarom moet het mogelijk zijn om VoIP-verbindingen af te luisteren. Aanbieders hebben achttien maanden de tijd om hun verbindingen aftapbaar te maken.