Eurocommissaris voor Digitale Agenda Neelie Kroes is niet te spreken over de goedkeuring van het programma voor nieuwe internetextensies door Icann. In een reactie oppert ze dat de domeinnaamregulator dringend hervormd moet worden.

Vanaf 2013 zullen nieuwe extensies zoals .gay, .berlin of .gent opduiken op het internet. Icann, de instantie die wereldwijd het domeinnaamsysteem beheert, heeft deze week immers definitief het licht op groen gezet voor het opengooien van de top level domeinnaamruimte. Iemand die niet opgezet is met die revolutie, is Neelie Kroes.

In een officiële reactie oppert de Eurocommissaris dat Icann het advies van de overheden naast zich neergelegd heeft, "waaruit nogmaals blijkt dat het Icann-model onhoudbaar is geworden, en dat de organisatie hervormd moet worden."

"Het ontbreken van een afdoend antwoord van de Icann Board op de vragen en verzuchtingen van de overheden bewijst dat het huidige model belangrijke tekortkomingen vertoont", klinkt het nog, "wat maakt dat er dringend actie moet ondernomen worden om daar een mouw aan te passen."

Neelie Kroes lijkt hiermee te suggereren dat overheden altíjd het laatste woord moeten krijgen in de complexe beslissingsprocedures inherent aan het multistakeholder model van Icann (waarin verschillende belangengroepen vertegenwoordigd zijn).

Want van de 80 bezwaren die de GAC (het adviesorgaan binnen Icann waarin de verschillende overheden zetelen) genoteerd had bij de aanvraagregels voor nieuwe suffixen, werden de meesten intussen weggewerkt. Wie beweert dat Icann niet luistert naar de verzuchtingen van regeringen, doet de waarheid dus minstens een beetje geweld aan.

De domeinnaamregulator heeft wel geweigerd om van merkouders een 'bewijs van gebruik' te eisen voor dat ze zich kandidaat mogen stellen voor een extensie, en ook een veto voor gevoelige achtervoegsels zoals .gay, .god of .allah (iets wat verschillende overheden gevraagd hadden), werd uiteindelijk geschrapt.

Daarnaast plaatsen autoriteiten nog steeds heel wat vraagtekens bij het opheffen van de scheiding tussen registry en registrar. De nieuwe regels zorgen er voor dat registrars zélf voor nieuwe internetachtervoegsels kunnen gaan, en die suffixen zelf kunnen uitbaten en beheren. Registries van hun kant, hoeven niet langer via tussenpersonen te passeren om domeinnamen aan de man te brengen.

Volgens Neelie Kroes is de internetindustrie nog niet klaar voor een dergelijke omwenteling, en de vertegenwoordiger van de Europese Commissie in de GAC, Gerard De graaf, wierp zelfs op dat Icann potentiële gTLD-kandidaten in gevaar brengt, omdat ze riskeren het Europese mededingingsrecht te schenden.

Eurocommissaris voor Digitale Agenda Neelie Kroes is niet te spreken over de goedkeuring van het programma voor nieuwe internetextensies door Icann. In een reactie oppert ze dat de domeinnaamregulator dringend hervormd moet worden. Vanaf 2013 zullen nieuwe extensies zoals .gay, .berlin of .gent opduiken op het internet. Icann, de instantie die wereldwijd het domeinnaamsysteem beheert, heeft deze week immers definitief het licht op groen gezet voor het opengooien van de top level domeinnaamruimte. Iemand die niet opgezet is met die revolutie, is Neelie Kroes. In een officiële reactie oppert de Eurocommissaris dat Icann het advies van de overheden naast zich neergelegd heeft, "waaruit nogmaals blijkt dat het Icann-model onhoudbaar is geworden, en dat de organisatie hervormd moet worden." "Het ontbreken van een afdoend antwoord van de Icann Board op de vragen en verzuchtingen van de overheden bewijst dat het huidige model belangrijke tekortkomingen vertoont", klinkt het nog, "wat maakt dat er dringend actie moet ondernomen worden om daar een mouw aan te passen." Neelie Kroes lijkt hiermee te suggereren dat overheden altíjd het laatste woord moeten krijgen in de complexe beslissingsprocedures inherent aan het multistakeholder model van Icann (waarin verschillende belangengroepen vertegenwoordigd zijn). Want van de 80 bezwaren die de GAC (het adviesorgaan binnen Icann waarin de verschillende overheden zetelen) genoteerd had bij de aanvraagregels voor nieuwe suffixen, werden de meesten intussen weggewerkt. Wie beweert dat Icann niet luistert naar de verzuchtingen van regeringen, doet de waarheid dus minstens een beetje geweld aan. De domeinnaamregulator heeft wel geweigerd om van merkouders een 'bewijs van gebruik' te eisen voor dat ze zich kandidaat mogen stellen voor een extensie, en ook een veto voor gevoelige achtervoegsels zoals .gay, .god of .allah (iets wat verschillende overheden gevraagd hadden), werd uiteindelijk geschrapt. Daarnaast plaatsen autoriteiten nog steeds heel wat vraagtekens bij het opheffen van de scheiding tussen registry en registrar. De nieuwe regels zorgen er voor dat registrars zélf voor nieuwe internetachtervoegsels kunnen gaan, en die suffixen zelf kunnen uitbaten en beheren. Registries van hun kant, hoeven niet langer via tussenpersonen te passeren om domeinnamen aan de man te brengen. Volgens Neelie Kroes is de internetindustrie nog niet klaar voor een dergelijke omwenteling, en de vertegenwoordiger van de Europese Commissie in de GAC, Gerard De graaf, wierp zelfs op dat Icann potentiële gTLD-kandidaten in gevaar brengt, omdat ze riskeren het Europese mededingingsrecht te schenden.