Uit het strategisch plan blijkt dat de universiteit van plan is om het online evalueren van studenten mogelijk te maken. "De tijd is rijp om te kiezen voor online assessment", klinkt het in het plan. Piet Desmet, vicerector educatieve technologie, bevestigt dat de eerste tests met online toetsen komend academiejaar al zullen plaatsvinden. "Het is natuurlijk niet zo dat alle examens voortaan online worden afgelegd, maar we willen snel grote stappen zetten", zegt Desmet.

"We gaan versneld tussentijdse evaluaties online laten plaatsvinden. De examens aan het einde van een vak kunnen in eerste instantie online plaatsvinden voor groepen studenten die nu moeilijker bedienbaar zijn, zoals studenten die al werken of op stage zijn." De online toetsen kunnen worden afgelegd in een speciaal examencentrum, maar in een volgende stap kunnen studenten allicht vanop locatie aan de slag.

Uit het strategisch plan blijkt dat de universiteit van plan is om het online evalueren van studenten mogelijk te maken. "De tijd is rijp om te kiezen voor online assessment", klinkt het in het plan. Piet Desmet, vicerector educatieve technologie, bevestigt dat de eerste tests met online toetsen komend academiejaar al zullen plaatsvinden. "Het is natuurlijk niet zo dat alle examens voortaan online worden afgelegd, maar we willen snel grote stappen zetten", zegt Desmet. "We gaan versneld tussentijdse evaluaties online laten plaatsvinden. De examens aan het einde van een vak kunnen in eerste instantie online plaatsvinden voor groepen studenten die nu moeilijker bedienbaar zijn, zoals studenten die al werken of op stage zijn." De online toetsen kunnen worden afgelegd in een speciaal examencentrum, maar in een volgende stap kunnen studenten allicht vanop locatie aan de slag.