Het Vlaams Parlement beschikt zelf al over twee volledig gesynchroniseerde datacenters. Met LCL's datacenter in Diegem komt daar nu een derde locatie bij. LCL is aangesloten op Vlaams Glas, het glasvezelnetwerk van de Vlaamse overheid, en dat via twee gescheiden wegen.

"Het derde datacenter moest ver genoeg van onze bestaande datacenters liggen. Je weet maar nooit dat er in Brussel een calamiteit gebeurt die beide datacenters, of de verbinding ertussen, lamlegt. We moeten kunnen rekenen op de back-up en dat kunnen we bij LCL", aldus Kurt De Vriendt, directeur van de directie Facilitaire dienstverlening, Infrastructuur en Informatica van het Vlaams Parlement.

Volgens LCL was de aansluiting met Vlaams Glas, wat een snelle verbinding kon garanderen, overtuigend. Al merkt De Vriendt ook op dat de oplossing van LCL de meest voordelige bleek. Het contract zelf liep via het VITO-raamcontract van Securitas. Daardoor kan het administratieve luik van de aanbesteding snel verloren.

Het Vlaams Parlement beschikt zelf al over twee volledig gesynchroniseerde datacenters. Met LCL's datacenter in Diegem komt daar nu een derde locatie bij. LCL is aangesloten op Vlaams Glas, het glasvezelnetwerk van de Vlaamse overheid, en dat via twee gescheiden wegen."Het derde datacenter moest ver genoeg van onze bestaande datacenters liggen. Je weet maar nooit dat er in Brussel een calamiteit gebeurt die beide datacenters, of de verbinding ertussen, lamlegt. We moeten kunnen rekenen op de back-up en dat kunnen we bij LCL", aldus Kurt De Vriendt, directeur van de directie Facilitaire dienstverlening, Infrastructuur en Informatica van het Vlaams Parlement.Volgens LCL was de aansluiting met Vlaams Glas, wat een snelle verbinding kon garanderen, overtuigend. Al merkt De Vriendt ook op dat de oplossing van LCL de meest voordelige bleek. Het contract zelf liep via het VITO-raamcontract van Securitas. Daardoor kan het administratieve luik van de aanbesteding snel verloren.