47% van de Belgische bedrijven doet aan leasing. Meestal wagens, maar ook IT- & office equipment blijken populair.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Insites Consulting in opdracht van GE Capital Solutions uitvoerde bij 500 aankoop- of leasingverantwoordelijken uit verschillende bedrijfssectoren in de Benelux.

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze bedrijfsmiddelen leasen, waarvan 13 procent zegt dat ze enkel voertuigen least. 12% zegt dan wseer dat ze enkel 'andere goederen' least. Binnen deze 'andere goederen' vinden we vooral it-en officequipment terug. Het gaat dan vooral om pc's, servers, mainframes, software en monitors.

Wanneer de resultaten onderverdeeld worden in sectoren, dan blijkt overigens dat de it-sector (samen met de bouwsector) net het minst ver gevorderd is in het gebruik van leaseoplossingen. Binnen de industriële productie wordt er het meest van al gebruik gemaakt van leasing. 66 procent zegt er aan 'langetermijnhuren' van bedrijfsmiddelen te doen.

47% van de Belgische bedrijven doet aan leasing. Meestal wagens, maar ook IT- & office equipment blijken populair. Dat blijkt uit een onderzoek dat Insites Consulting in opdracht van GE Capital Solutions uitvoerde bij 500 aankoop- of leasingverantwoordelijken uit verschillende bedrijfssectoren in de Benelux. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze bedrijfsmiddelen leasen, waarvan 13 procent zegt dat ze enkel voertuigen least. 12% zegt dan wseer dat ze enkel 'andere goederen' least. Binnen deze 'andere goederen' vinden we vooral it-en officequipment terug. Het gaat dan vooral om pc's, servers, mainframes, software en monitors. Wanneer de resultaten onderverdeeld worden in sectoren, dan blijkt overigens dat de it-sector (samen met de bouwsector) net het minst ver gevorderd is in het gebruik van leaseoplossingen. Binnen de industriële productie wordt er het meest van al gebruik gemaakt van leasing. 66 procent zegt er aan 'langetermijnhuren' van bedrijfsmiddelen te doen.