In Vlaanderen zijn er naar schatting 60.000 leerlingen die kampen met ernstige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen. Zij hebben nood aan voorleessoftware die leerboeken in luisterboeken omzet. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden.

Vanaf woensdag 15 november kunnen verschillende groepen leerlingen (bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie) uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs zich aanmelden voor de gratis software. De leraar, de ouders, de zorg- of de ICT-coördinator die instaan voor de registratie kunnen een keuze maken uit de beschikbare pakketten voorleessoftware. De vzw Eureka controleert de geldigheid van de aanvraag. De inschrijver krijgt daarna een mail en kan de software kosteloos gebruiken voor het lopende schooljaar. Gebruikers kunnen het ganse schooljaar een aanvraag indienen.

Alle informatie is terug te vinden op: www.leesvoor.vlaanderen

In Vlaanderen zijn er naar schatting 60.000 leerlingen die kampen met ernstige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen. Zij hebben nood aan voorleessoftware die leerboeken in luisterboeken omzet. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden. Vanaf woensdag 15 november kunnen verschillende groepen leerlingen (bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie) uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs zich aanmelden voor de gratis software. De leraar, de ouders, de zorg- of de ICT-coördinator die instaan voor de registratie kunnen een keuze maken uit de beschikbare pakketten voorleessoftware. De vzw Eureka controleert de geldigheid van de aanvraag. De inschrijver krijgt daarna een mail en kan de software kosteloos gebruiken voor het lopende schooljaar. Gebruikers kunnen het ganse schooljaar een aanvraag indienen. Alle informatie is terug te vinden op: www.leesvoor.vlaanderen