IBBT krijgt de komende vijf jaar extra financiële middelen voor proeftuinen en het uitwerken van incubatietrajecten. Dat beloofde Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten in een videoboodschap voor de bezoekers van het jaarlijkse iMinds-event van IBBT.

Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten bevestigde in haar boodschap dat ze wil blijven investeren in innovatie. "We hebben twee jaar fors moeten besparen, ook in de budgetten voor onderzoek, maar dat ligt nu achter ons", zei ze. In het voorjaar besliste de Vlaamse regering al om 65 miljoen euro extra vrij te maken voor onderzoeksinstellingen. "Zeker tot 2014 willen we recurrent 60 tot 70 miljoen euro bijkomend vrijmaken", zei Lieten nu.

Dat geld wordt verdeeld over de verschillende Vlaamse technologische onderzoekinstellingen en -projecten. De vier Strategische Onderzoekscentra (VIB, IMEC, VITO en IBBT) bijvoorbeeld krijgen uit de pot van dit jaar bijna 10 miljoen euro voor nieuwe projecten die specifiek inspelen op de grote maatschappelijke uitdagingen. Voor IBBT - voluit het Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie - beloofde Lieten in haar toespraak alvast extra middelen.

"De beheersovereenkomst voor komende 5 jaar wordt de komende maanden voorbereid. Ik voorzie in ieder geval extra middelen voor het incubatietraject, om te zorgen voor kleine spin-offs en in hun groeikansen te voorzien", zei Lieten. Ook voor proeftuinen wil Lieten extra kapitaal voorzien. Wim De Waele, ceo van IBBT, is verheugd, maar reageert toch nog wat afwachtend. "We kennen de exacte bedragen nog niet", klinkt het.

Strategie komende 5 jaar Wim De Waele stelde in zijn keynote de strategie van IBBT voor de komende 5 jaar voor. De strategie ligt in het verlengde van de vorige jaren, maar is op een aantal punten verder gestructureerd en formuleert concretere doelstellingen. "Dat is ingegeven door de doorlichting die Arthur D. Little gemaakt heeft in opdracht van de Vlaamse regering", zegt De Waele.

IBBT deelt de projecten de komende jaren in vijf applicatiedomeinen op: digital media & culture, healthy society, green ict, sustainable mobility, social & secure ict. "Daarin vallen de grote maatschappelijke uitdagingen waarvan Vlaanderen van ons oplossingen verwacht", zegt De Waele. "Bovendien is dit maar liefst 1/3de van de meestbelovende onderzoeksdomeinen die Gartner defineert, zoals in het onderzoek van Arthur D. Little staat", aldus De Waele.

Zaaikapitaal Er komt ook een bijkomend investeringsfonds voor start-ups. Het gaat in totaal om tien miljoen euro dat beheerd wordt door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Dat werd eind juni al beslist, en kon toen rekenen op flink wat kritiek. Toch hoopt De Waele dat het nog voor het einde van dit jaar SOFI ('Spin-Off Financieringsinstrument') - zoals de werknaam voor het project luidt - actief wordt. Ook VITO, IMEC en VIB zullen hieruit kunnen putten. "SOFI zal grotere projecten tot maximaal 1 miljoen euro ondersteunen, maar zeker ook kleinere start-ups helpen met de initiële financiering in de grootorde van enkele tienduizenden euro. Daar is echt nood aan", aldus Wim De Waele.

IBBT krijgt de komende vijf jaar extra financiële middelen voor proeftuinen en het uitwerken van incubatietrajecten. Dat beloofde Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten in een videoboodschap voor de bezoekers van het jaarlijkse iMinds-event van IBBT. Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten bevestigde in haar boodschap dat ze wil blijven investeren in innovatie. "We hebben twee jaar fors moeten besparen, ook in de budgetten voor onderzoek, maar dat ligt nu achter ons", zei ze. In het voorjaar besliste de Vlaamse regering al om 65 miljoen euro extra vrij te maken voor onderzoeksinstellingen. "Zeker tot 2014 willen we recurrent 60 tot 70 miljoen euro bijkomend vrijmaken", zei Lieten nu. Dat geld wordt verdeeld over de verschillende Vlaamse technologische onderzoekinstellingen en -projecten. De vier Strategische Onderzoekscentra (VIB, IMEC, VITO en IBBT) bijvoorbeeld krijgen uit de pot van dit jaar bijna 10 miljoen euro voor nieuwe projecten die specifiek inspelen op de grote maatschappelijke uitdagingen. Voor IBBT - voluit het Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie - beloofde Lieten in haar toespraak alvast extra middelen. "De beheersovereenkomst voor komende 5 jaar wordt de komende maanden voorbereid. Ik voorzie in ieder geval extra middelen voor het incubatietraject, om te zorgen voor kleine spin-offs en in hun groeikansen te voorzien", zei Lieten. Ook voor proeftuinen wil Lieten extra kapitaal voorzien. Wim De Waele, ceo van IBBT, is verheugd, maar reageert toch nog wat afwachtend. "We kennen de exacte bedragen nog niet", klinkt het. Strategie komende 5 jaar Wim De Waele stelde in zijn keynote de strategie van IBBT voor de komende 5 jaar voor. De strategie ligt in het verlengde van de vorige jaren, maar is op een aantal punten verder gestructureerd en formuleert concretere doelstellingen. "Dat is ingegeven door de doorlichting die Arthur D. Little gemaakt heeft in opdracht van de Vlaamse regering", zegt De Waele. IBBT deelt de projecten de komende jaren in vijf applicatiedomeinen op: digital media & culture, healthy society, green ict, sustainable mobility, social & secure ict. "Daarin vallen de grote maatschappelijke uitdagingen waarvan Vlaanderen van ons oplossingen verwacht", zegt De Waele. "Bovendien is dit maar liefst 1/3de van de meestbelovende onderzoeksdomeinen die Gartner defineert, zoals in het onderzoek van Arthur D. Little staat", aldus De Waele. Zaaikapitaal Er komt ook een bijkomend investeringsfonds voor start-ups. Het gaat in totaal om tien miljoen euro dat beheerd wordt door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Dat werd eind juni al beslist, en kon toen rekenen op flink wat kritiek. Toch hoopt De Waele dat het nog voor het einde van dit jaar SOFI ('Spin-Off Financieringsinstrument') - zoals de werknaam voor het project luidt - actief wordt. Ook VITO, IMEC en VIB zullen hieruit kunnen putten. "SOFI zal grotere projecten tot maximaal 1 miljoen euro ondersteunen, maar zeker ook kleinere start-ups helpen met de initiële financiering in de grootorde van enkele tienduizenden euro. Daar is echt nood aan", aldus Wim De Waele.