Dat bedrijven zich vooral tot solide operatoren richten, is een reflectie van de twijfels rond de financile situatie van sommige dienstenleveranciers. Vooral het debacle van KPNQwest en het frauduleuze geknoei met miljarden dollars in de boekhoudingen van Global Crossing en WorldCom liggen aan de basis van heel wat wantrouwen. Vierenveertig procent van de 212 genquteerde opinieleiders uit Europa, waarvan ruim twintig uit Belgi, kiezen dan ook voor een grote alternatieve dienstenleverancier die een behoorijke staat van dienst kan voorleggen. Dat wordt aangevuld met een goede lokale aanwezigheid (19%), een prima imago en reputatie (16%). Uit de studie van het Britse onderzoeksbureau RSM blijkt dat twee derde van de respondenten ook aangeeft dat kwaliteit, producten en diensten de bovenhand krijgen. Opvallend is dat goede tarieven door nog niet n op de tien getipt worden als doorslaggevende factor. Dat zou er kunnen op wijzen dat er een einde komt aan de eroderende tarieven. Toch wees Equant CEO Didier Delphine er onlangs nog op dat de tarieven van driejaarscontracten die aan vernieuwing toe zijn, nog steeds met 25 tot 30 procent duiken. Jean-Yves Charlier, president Europe van BT en sponsor van het RSM onderzoek bevestigt de uitspraak.Innovatie is helemaal geen punt meer. Voor amper 7 procent van de ondervraagde bedrijven geeft het de doorslag. Merkwaardig is ook dat de Belgen, na Itali en Frankrijk, vinden dat er meer regelgeving moet komen om de concurrentie volledig te laten spelen. Microsoft is voor de opinieleiders ht bedrijf dat het meeste doet aan de communicatierevolutie. Met 16 procent laat de softwareleverancier grote operatoren zoals Deutsche Telekom (15%) en BT (14%) achter zich. Cisco komt niet voor in de top negen. De e-business kar wordt vooral getrokken door IBM (17%). BT, Deutsche Telekom en France Telecom volgen op afstand. Microsoft (9%) krijgt hier een vijfde plaats, gevolgd door Cisco (7%).

Dat bedrijven zich vooral tot solide operatoren richten, is een reflectie van de twijfels rond de financile situatie van sommige dienstenleveranciers. Vooral het debacle van KPNQwest en het frauduleuze geknoei met miljarden dollars in de boekhoudingen van Global Crossing en WorldCom liggen aan de basis van heel wat wantrouwen. Vierenveertig procent van de 212 genquteerde opinieleiders uit Europa, waarvan ruim twintig uit Belgi, kiezen dan ook voor een grote alternatieve dienstenleverancier die een behoorijke staat van dienst kan voorleggen. Dat wordt aangevuld met een goede lokale aanwezigheid (19%), een prima imago en reputatie (16%). Uit de studie van het Britse onderzoeksbureau RSM blijkt dat twee derde van de respondenten ook aangeeft dat kwaliteit, producten en diensten de bovenhand krijgen. Opvallend is dat goede tarieven door nog niet n op de tien getipt worden als doorslaggevende factor. Dat zou er kunnen op wijzen dat er een einde komt aan de eroderende tarieven. Toch wees Equant CEO Didier Delphine er onlangs nog op dat de tarieven van driejaarscontracten die aan vernieuwing toe zijn, nog steeds met 25 tot 30 procent duiken. Jean-Yves Charlier, president Europe van BT en sponsor van het RSM onderzoek bevestigt de uitspraak.Innovatie is helemaal geen punt meer. Voor amper 7 procent van de ondervraagde bedrijven geeft het de doorslag. Merkwaardig is ook dat de Belgen, na Itali en Frankrijk, vinden dat er meer regelgeving moet komen om de concurrentie volledig te laten spelen. Microsoft is voor de opinieleiders ht bedrijf dat het meeste doet aan de communicatierevolutie. Met 16 procent laat de softwareleverancier grote operatoren zoals Deutsche Telekom (15%) en BT (14%) achter zich. Cisco komt niet voor in de top negen. De e-business kar wordt vooral getrokken door IBM (17%). BT, Deutsche Telekom en France Telecom volgen op afstand. Microsoft (9%) krijgt hier een vijfde plaats, gevolgd door Cisco (7%).