Van de 500 geplande vereenvoudigingsacties in het Waalse actieplan 'Simplification administrative et e-gouvernement 2005-2009' kwamen er 292 tot een goed einde. "Meer dan een derde is nog lopende en zouden in de volgende weken of maanden effect moeten sorteren", argumenteert Béatrice van Bastelaer, commissaris van Easi-Wal.

Een groot deel van het werk bestond erin wetgevende en administratieve teksten te vereenvoudigen. Ook werd vooruitgang genoteerd in de elektronische formulieren: 125 (26 procent van het totaal) werden vereenvoudigd, 101 werden interactief gemaakt; 40 (slechts 8 procent) werden voortaan rechtstreeks geïntegreerd in de back-office. Slechts 11 (3 procent van het totaal) werden volledig digitaal gemaakt: interactief, geïntegreerd in de back-office en digitaal te ondertekenen.

"We wilden - dat klopt - heel wat verder gaan", zegt Van Bastelaer. "Maar we kunnen niet vooruit zonder de actieve medewerking van de administraties. We werken dus nauw met hen samen rond de optimalisering van hun processen, de relevantie van gegevens, de toegang tot authentieke bronnen, ... Eén van de dingen die we onderschat hebben is de tijd die we nodig hadden om papieren formulieren om te zetten in elektronische vorm en die interactief te maken. Dat is een proces dat de goedkeuring vereist van de betrokken administraties."

Om de beweging te versnellen werd een 'correspondant Simplification administrative et e-gouvernement' aangesteld in elke administratie. Die doet dienst als schakel tussen Easi-Wal en de administratie en waakt over de vooruitgang van het werk rond formulieren en processen bij de administratie.

Een andere stap voorwaarts: de online publicatie van zowat 2014 openbare aanbestedingen in 2008, een vooruitgang met 55 procent in vergelijking met 2007. Vanaf juni 2010 zouden alle inschrijvers hun aanbod online moeten kunnen indienen. Daarvoor is de applicatie PUR (Public Requirements) in ontwikkeling bij Easi-Wal. Die zal de productie van het lastenboek vastleggen en zal het mogelijk maken de vooruitgang van het selectieproces te volgen.

Van de 500 geplande vereenvoudigingsacties in het Waalse actieplan 'Simplification administrative et e-gouvernement 2005-2009' kwamen er 292 tot een goed einde. "Meer dan een derde is nog lopende en zouden in de volgende weken of maanden effect moeten sorteren", argumenteert Béatrice van Bastelaer, commissaris van Easi-Wal. Een groot deel van het werk bestond erin wetgevende en administratieve teksten te vereenvoudigen. Ook werd vooruitgang genoteerd in de elektronische formulieren: 125 (26 procent van het totaal) werden vereenvoudigd, 101 werden interactief gemaakt; 40 (slechts 8 procent) werden voortaan rechtstreeks geïntegreerd in de back-office. Slechts 11 (3 procent van het totaal) werden volledig digitaal gemaakt: interactief, geïntegreerd in de back-office en digitaal te ondertekenen. "We wilden - dat klopt - heel wat verder gaan", zegt Van Bastelaer. "Maar we kunnen niet vooruit zonder de actieve medewerking van de administraties. We werken dus nauw met hen samen rond de optimalisering van hun processen, de relevantie van gegevens, de toegang tot authentieke bronnen, ... Eén van de dingen die we onderschat hebben is de tijd die we nodig hadden om papieren formulieren om te zetten in elektronische vorm en die interactief te maken. Dat is een proces dat de goedkeuring vereist van de betrokken administraties." Om de beweging te versnellen werd een 'correspondant Simplification administrative et e-gouvernement' aangesteld in elke administratie. Die doet dienst als schakel tussen Easi-Wal en de administratie en waakt over de vooruitgang van het werk rond formulieren en processen bij de administratie. Een andere stap voorwaarts: de online publicatie van zowat 2014 openbare aanbestedingen in 2008, een vooruitgang met 55 procent in vergelijking met 2007. Vanaf juni 2010 zouden alle inschrijvers hun aanbod online moeten kunnen indienen. Daarvoor is de applicatie PUR (Public Requirements) in ontwikkeling bij Easi-Wal. Die zal de productie van het lastenboek vastleggen en zal het mogelijk maken de vooruitgang van het selectieproces te volgen.