De Stad Mechelen heeft voor 2011, aldus schepen van ict Kristl Strubbe, 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor ict.

De belangrijkste som, 585.000 euro, gaat naar het vervolg van het e-linkproject, e-link2. Het eerste project focuste op doorgedreven digitalisering van stadsadministratie (postverwerking, archieven, notulenbeheer en facturatiesysteem). Het vervolgproject wil vooral de hand reiken naar bedrijven en kmo's. Er komt zo bijvoorbeeld een bedrijvendatabank, een audit-tool voor kmo's en ook het online ingeven van de bedrijfsbelasting wordt mogelijk.

Ook voor de aankoop van it-infrastructuur wordt een stevige som, 227.000 euro, uitgetrokken. De 750 computers en laptops van personeelsleden worden systematisch vervangen, samen met de printers en mobiele telefoontoestellen. Daarnaast koopt de Stad Mechelen in 2011 pc's aan voor de communicatiedienst, brandweer, beiaardschool en gevangenisbibliotheek. Teamchefs van de uitvoeringsdiensten krijgen elk een laptop en de gemeenschapswachten krijgen een pda-toestel waarmee ze meldingen, eventueel met foto's, digitaal kunnen doorgeven.

De investeringen in het glasvezelnetwerk van de stad zullen goed zijn voor 80.000 euro. Dat project loopt in samenwerking met Telenet. Verder zijn er belangrijke investeringen voor het toegankelijke loket Huis Bouw (Bouwen, Ondernemen, Wonen), het zelfscanningsysteem van de hoofdbibliotheek en de mogelijkheid om online boeken te reserveren via de site, de uitrusting van het MOC (Media-Ondernemerschapscentrum) en de ontmoetingsruimte Heffen+.

De website www.mechelen.be, die dit jaar door zowel Indigov als Agoria werd bekroond, mag per jaar rekenen op een investering van 25.000 euro om de site nog te verbeteren. Daarvoor wordt een extra webmaster aangenomen. Een tweede aanwerving voor 2011 is een archivaris die een groot digitaal stadsarchief op poten moet zetten.

De Stad Mechelen heeft voor 2011, aldus schepen van ict Kristl Strubbe, 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor ict. De belangrijkste som, 585.000 euro, gaat naar het vervolg van het e-linkproject, e-link2. Het eerste project focuste op doorgedreven digitalisering van stadsadministratie (postverwerking, archieven, notulenbeheer en facturatiesysteem). Het vervolgproject wil vooral de hand reiken naar bedrijven en kmo's. Er komt zo bijvoorbeeld een bedrijvendatabank, een audit-tool voor kmo's en ook het online ingeven van de bedrijfsbelasting wordt mogelijk. Ook voor de aankoop van it-infrastructuur wordt een stevige som, 227.000 euro, uitgetrokken. De 750 computers en laptops van personeelsleden worden systematisch vervangen, samen met de printers en mobiele telefoontoestellen. Daarnaast koopt de Stad Mechelen in 2011 pc's aan voor de communicatiedienst, brandweer, beiaardschool en gevangenisbibliotheek. Teamchefs van de uitvoeringsdiensten krijgen elk een laptop en de gemeenschapswachten krijgen een pda-toestel waarmee ze meldingen, eventueel met foto's, digitaal kunnen doorgeven. De investeringen in het glasvezelnetwerk van de stad zullen goed zijn voor 80.000 euro. Dat project loopt in samenwerking met Telenet. Verder zijn er belangrijke investeringen voor het toegankelijke loket Huis Bouw (Bouwen, Ondernemen, Wonen), het zelfscanningsysteem van de hoofdbibliotheek en de mogelijkheid om online boeken te reserveren via de site, de uitrusting van het MOC (Media-Ondernemerschapscentrum) en de ontmoetingsruimte Heffen+. De website www.mechelen.be, die dit jaar door zowel Indigov als Agoria werd bekroond, mag per jaar rekenen op een investering van 25.000 euro om de site nog te verbeteren. Daarvoor wordt een extra webmaster aangenomen. Een tweede aanwerving voor 2011 is een archivaris die een groot digitaal stadsarchief op poten moet zetten.