Meer dan 1 op de 4 werknemers in de Belgische ict-sector zag zijn loon het afgelopen jaar effectief dalen. Dat is een van de opmerkelijkste conclusies uit de Tell-IT survey van Hudson. Een en ander heeft veel te maken met de negatieve indexatie die het afgelopen jaar doorgevoerd werd voor het merendeel van de informatici, en die niet altijd gecompenseerd werd.

92 procent van de Belgische bedrijven die deelnemen aan de Tell-IT survey en 91 procent van de geanalyseerde lonen in het onderzoek vallen binnen paritair comité 218 (PC 218). Het is precies in dat paritair comité - waartoe overigens het merendeel van de bedienden behoort - waar begin dit jaar een negatieve indexatie toegepast werd van 0,43 procent. Aangezien het indexatiemechanisme in ons land een rechtstreeks gevolg heeft op de lonen, bepaalt dit meteen of iemand zijn basisloon ziet stijgen dan wel dalen. Een negatieve indexatie is in ons land vrij uitzonderlijk, maar de indrukwekkende positieve indexatie van 4,51 procent het jaar voordien was dat even goed.

In 29 procent van de onderzochte PC 218-lonen kwam dat neer op een de facto salarisdaling van 0,43 procent. Bij de overige 70 procent werd de negatieve indexatie toegepast, maar werd er daarnaast wel in meer of mindere mate gecompenseerd. "Drie op de 10 werknemers in de ict-sector zag zijn basisloon het afgelopen jaar dus effectief dalen. Dat is iets wat ongezien is de voorbije jaren", zegt Brecht Decroos van Hudson dat het onderzoek ieder jaar voert.

Wel mediaanstijging

Maar je kan het ook anders bekijken. Hoewel 3 op de 10 zijn basisloon zag dalen, zijn er dus nog altijd 7 op de 10 waar het loon minstens stabiel gebleven is. "Exclusief de negatieve indexatie is er zelfs sprake van een mediaanstijging met 0,9 procent. Brengen we de indexatie wel in rekening, dan ligt de mediaan van het basissalaris 0,5 procent hoger dan vorig jaar", rekent Elke Vera van Hudson ons voor.

Nauwelijks salarisbevriezing

Maar doen de lonen in de ict-markt het dan beter of slechter dan vorig jaar, kun je je afvragen. "Dat is moeilijk te zeggen. Je zit wel met een stijging maar die is zodanig beperkt dat je eerder over stabiele lonen kunt spreken. Langs de andere kant is er wel een duidelijke trend om minder te freezen dan vorig jaar", legt Decroos uit. Vorig jaar was dat - deels ingegeven door de bijzonder hoge indexatie en de crisis die op dat moment wild om zich heen sloeg - wel het geval.

De cijfers liegen er niet om. Waar vorig jaar bijvoorbeeld nog 13 procent van de bedrijven een bevriezing van het salaris doorvoerde voor meer dan 95 procent van de werknemers, is dat nu 8 procent van de bedrijven. 23 procent van de bedrijven zegt daarnaast een loonstop gehanteerd te hebben voor meer dan 50 procent van de werknemers, terwijl vorig jaar maar liefst 59 procent het salaris van minstens de helft van de werknemers bevroren had.

Meer leest u in de 'Working in ICT' special.

Meer dan 1 op de 4 werknemers in de Belgische ict-sector zag zijn loon het afgelopen jaar effectief dalen. Dat is een van de opmerkelijkste conclusies uit de Tell-IT survey van Hudson. Een en ander heeft veel te maken met de negatieve indexatie die het afgelopen jaar doorgevoerd werd voor het merendeel van de informatici, en die niet altijd gecompenseerd werd. 92 procent van de Belgische bedrijven die deelnemen aan de Tell-IT survey en 91 procent van de geanalyseerde lonen in het onderzoek vallen binnen paritair comité 218 (PC 218). Het is precies in dat paritair comité - waartoe overigens het merendeel van de bedienden behoort - waar begin dit jaar een negatieve indexatie toegepast werd van 0,43 procent. Aangezien het indexatiemechanisme in ons land een rechtstreeks gevolg heeft op de lonen, bepaalt dit meteen of iemand zijn basisloon ziet stijgen dan wel dalen. Een negatieve indexatie is in ons land vrij uitzonderlijk, maar de indrukwekkende positieve indexatie van 4,51 procent het jaar voordien was dat even goed. In 29 procent van de onderzochte PC 218-lonen kwam dat neer op een de facto salarisdaling van 0,43 procent. Bij de overige 70 procent werd de negatieve indexatie toegepast, maar werd er daarnaast wel in meer of mindere mate gecompenseerd. "Drie op de 10 werknemers in de ict-sector zag zijn basisloon het afgelopen jaar dus effectief dalen. Dat is iets wat ongezien is de voorbije jaren", zegt Brecht Decroos van Hudson dat het onderzoek ieder jaar voert. Wel mediaanstijging Maar je kan het ook anders bekijken. Hoewel 3 op de 10 zijn basisloon zag dalen, zijn er dus nog altijd 7 op de 10 waar het loon minstens stabiel gebleven is. "Exclusief de negatieve indexatie is er zelfs sprake van een mediaanstijging met 0,9 procent. Brengen we de indexatie wel in rekening, dan ligt de mediaan van het basissalaris 0,5 procent hoger dan vorig jaar", rekent Elke Vera van Hudson ons voor.Nauwelijks salarisbevriezing Maar doen de lonen in de ict-markt het dan beter of slechter dan vorig jaar, kun je je afvragen. "Dat is moeilijk te zeggen. Je zit wel met een stijging maar die is zodanig beperkt dat je eerder over stabiele lonen kunt spreken. Langs de andere kant is er wel een duidelijke trend om minder te freezen dan vorig jaar", legt Decroos uit. Vorig jaar was dat - deels ingegeven door de bijzonder hoge indexatie en de crisis die op dat moment wild om zich heen sloeg - wel het geval. De cijfers liegen er niet om. Waar vorig jaar bijvoorbeeld nog 13 procent van de bedrijven een bevriezing van het salaris doorvoerde voor meer dan 95 procent van de werknemers, is dat nu 8 procent van de bedrijven. 23 procent van de bedrijven zegt daarnaast een loonstop gehanteerd te hebben voor meer dan 50 procent van de werknemers, terwijl vorig jaar maar liefst 59 procent het salaris van minstens de helft van de werknemers bevroren had. Meer leest u in de 'Working in ICT' special.