Uit een enquête uitgevoerd door YouGov en Sinus blijkt dat 56 procent van de ondervraagden betwijfelt of hun privégegevens goed genoeg beschermd zijn. Bijna een even grote groep (55 procent) heeft ook het gevoel geen controle over de eigen gegevens op internet te hebben.

Een overgrote meerderheid van 93 procent van de 2048 ondervraagden liet weten dat ze de bescherming van hun gegevens belangrijk vinden. Een ruime meerderheid (64 procent) vindt ook dat het onderwerp niet genoeg aandacht krijgt.

Internetgebruikers geven ook aan dat ze zichzelf proberen te beveiligen. Zo zei het overgrote deel van de ondervraagden (86 procent) dat ze de online-accounts met minstens twee verschillende wachtwoorden beschermen. Slechts twee procent gaf aan overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken.

Om onverantwoorde omgang met data te beperken, gaat vanaf 25 mei de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Data News brengt in haar magazine op 2 februari een uitgebreid dossier over de nieuwe wetgeving en wat die voor bedrijven inhoudt.

Uit een enquête uitgevoerd door YouGov en Sinus blijkt dat 56 procent van de ondervraagden betwijfelt of hun privégegevens goed genoeg beschermd zijn. Bijna een even grote groep (55 procent) heeft ook het gevoel geen controle over de eigen gegevens op internet te hebben.Een overgrote meerderheid van 93 procent van de 2048 ondervraagden liet weten dat ze de bescherming van hun gegevens belangrijk vinden. Een ruime meerderheid (64 procent) vindt ook dat het onderwerp niet genoeg aandacht krijgt.Internetgebruikers geven ook aan dat ze zichzelf proberen te beveiligen. Zo zei het overgrote deel van de ondervraagden (86 procent) dat ze de online-accounts met minstens twee verschillende wachtwoorden beschermen. Slechts twee procent gaf aan overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken.Om onverantwoorde omgang met data te beperken, gaat vanaf 25 mei de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Data News brengt in haar magazine op 2 februari een uitgebreid dossier over de nieuwe wetgeving en wat die voor bedrijven inhoudt.