Twitter stelt een nieuw type patentovereenkomst voor, die de beslissing over het gebruik van het patent weer (goeddeels) bij de uitvinder legt.

Wie in de zoekfunctie op datanews.be het woord 'patent' invult, wordt overstelpt met berichten waarin patenten de hoofdrol spelen in de strijd tussen bedrijven. Apple, Samsung, Microsoft, Motorola, Google en vele anderen. Ze zijn in de markt om patenten te kopen (of verkopen), al dan niet om hun concurrenten het leven zuur te maken met aanklachten inzake vermeende inbreuken. Vaak is dat tot grote droefenis en boosheid van de mensen die het onderzoekswerk voor het patent hebben geleverd. Vandaag zijn de meeste patenten evenwel het werk van mensen in dienst van bedrijven, die vervolgens door middel van een overeenkomst de (gebruiks)rechten van die patenten overnemen van de uitvinders. De uitvinder kan nadien slechts lijdzaam toezien hoe zijn of haar patent wordt gebruikt in de concurrentiestrijd.

Twitter stelt daarom een nieuw 'Innovator's Patent Agreement' (IPA) voor, dat de uitvinder zelf weer macht geeft over het gebruik van het patent. Concreet stelt Twitter hierin aan zijn eigen werknemers voor, om na de overname van de gebruiksrechten, de uitvinders ervan te verzekeren dat de patenten "enkel zullen worden aangewend voor defensieve doeleinden", en dus "niet gebruikt voor 'aanvalsrechtzaken' zonder hun toestemming". Twitter zal dit IPA later dit jaar invoeren, en het zal gelden voor "alle patenten die aan onze ingenieurs worden toegekend". Een eerste versie van het IPA (v.0.95) werd online geplaatst met het verzoek om er commentaar op te leveren en om andere bedrijven aan te zetten tot het gebruik ervan.

Al bij al blijft wel de vraag of dit echt een oplossing voor het probleem van patentmisbruik biedt. Om te beginnen, kan het bedrijf alsnog beslissen om een patent voor 'aanvalsdoeleinden' te gebruiken. De uitvinder kan in dat geval wel beschikken over een 'royalty free' licentie die hij op eigen initiatief aan derden mag toekennen, maar daar zijn ook beperkingen op. Voorts voorziet de overeenkomst wel dat de verplichting wordt overgedragen op een nieuwe eigenaar van het patent, maar ook dat valt nog te bezien in de praktijk. Een andere mogelijkheid is wellicht meer druk (van overheidswege?) op bedrijven om FRAN-licenties (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) op patenten toe te kennen. Of beter nog, misschien bestaat de ware oplossing erin om gewoonweg te stoppen met het aanvragen van patenten op de meest onbenullige of vanzelfsprekende 'ontwikkelingen', in het bijzonder in de wereld van software....

Twitter stelt een nieuw type patentovereenkomst voor, die de beslissing over het gebruik van het patent weer (goeddeels) bij de uitvinder legt. Wie in de zoekfunctie op datanews.be het woord 'patent' invult, wordt overstelpt met berichten waarin patenten de hoofdrol spelen in de strijd tussen bedrijven. Apple, Samsung, Microsoft, Motorola, Google en vele anderen. Ze zijn in de markt om patenten te kopen (of verkopen), al dan niet om hun concurrenten het leven zuur te maken met aanklachten inzake vermeende inbreuken. Vaak is dat tot grote droefenis en boosheid van de mensen die het onderzoekswerk voor het patent hebben geleverd. Vandaag zijn de meeste patenten evenwel het werk van mensen in dienst van bedrijven, die vervolgens door middel van een overeenkomst de (gebruiks)rechten van die patenten overnemen van de uitvinders. De uitvinder kan nadien slechts lijdzaam toezien hoe zijn of haar patent wordt gebruikt in de concurrentiestrijd. Twitter stelt daarom een nieuw 'Innovator's Patent Agreement' (IPA) voor, dat de uitvinder zelf weer macht geeft over het gebruik van het patent. Concreet stelt Twitter hierin aan zijn eigen werknemers voor, om na de overname van de gebruiksrechten, de uitvinders ervan te verzekeren dat de patenten "enkel zullen worden aangewend voor defensieve doeleinden", en dus "niet gebruikt voor 'aanvalsrechtzaken' zonder hun toestemming". Twitter zal dit IPA later dit jaar invoeren, en het zal gelden voor "alle patenten die aan onze ingenieurs worden toegekend". Een eerste versie van het IPA (v.0.95) werd online geplaatst met het verzoek om er commentaar op te leveren en om andere bedrijven aan te zetten tot het gebruik ervan. Al bij al blijft wel de vraag of dit echt een oplossing voor het probleem van patentmisbruik biedt. Om te beginnen, kan het bedrijf alsnog beslissen om een patent voor 'aanvalsdoeleinden' te gebruiken. De uitvinder kan in dat geval wel beschikken over een 'royalty free' licentie die hij op eigen initiatief aan derden mag toekennen, maar daar zijn ook beperkingen op. Voorts voorziet de overeenkomst wel dat de verplichting wordt overgedragen op een nieuwe eigenaar van het patent, maar ook dat valt nog te bezien in de praktijk. Een andere mogelijkheid is wellicht meer druk (van overheidswege?) op bedrijven om FRAN-licenties (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) op patenten toe te kennen. Of beter nog, misschien bestaat de ware oplossing erin om gewoonweg te stoppen met het aanvragen van patenten op de meest onbenullige of vanzelfsprekende 'ontwikkelingen', in het bijzonder in de wereld van software....