Na het uitbesteden van bedrijfsprocessen naar India en de opkomst van afstandsleren aan universiteiten, lijken nu ook gewone scholen 'outsourcing' te ontdekken.

Het gaat zeker nog niet om experimenten op grote schaal, maar een en ander kan wel als voorafschaduwing van een toekomst worden gezien. In Groot Brittannië zijn enkele scholen begonnen met wiskundeonderwijs, waarbij de leerkrachten zich in India bevinden, in de provincie Punjab. Het betreft leerlingen uit het laatste jaar van het lager onderwijs, waarbij de initiatiefnemers mikken op de belangstelling voor computers bij die jongeren om ook de aandacht voor wiskunde gaande te houden.

Organisator BrightSpark stelt dat de leerkrachten in India een training kregen in functie van het Britse schoolcurriculum en dat de lessen worden opgenomen, zodat leerlingen (en ouders) die op elk ogenblik weer kunnen afspelen. Protesten van Britse leerkrachten countert BrightSpark met de opmerking dat het aanvullend onderwijs betreft en gewoonweg inpikt op een tekort aan gekwalificeerde bijscholers.

Of het in onze contreien storm zal lopen op dergelijke diensten, is natuurlijk de vraag. Vanzelfsprekend is er de taalbarriére, met niet meteen een grote groep Nederlandstalige tutors beschikbaar in andere landen. Die personen zouden evenmin kennis hebben van de cursussen, zoals die in België worden gegeven, terwijl ook op mogelijke cultuurverschillen wordt gewezen. Daar tegenover staat dat wiskunde als onderwerp (meer dan andere, meer cultuurgebonden onderwerpen) zich hier naast andere beta-wetenschappen allicht beter toe leent. In Nederland lijkt een site het er toch op te wagen, maar ook daar lijkt er stevig wat weerstand te bestaan.

Wel duidelijk is dat zowel in Nederland als België het zoeken naar personen die bijles geven over het internet schering en inslag is, en er wel aan leren op afstand wordt gedacht. Te volgen, dus.

Na het uitbesteden van bedrijfsprocessen naar India en de opkomst van afstandsleren aan universiteiten, lijken nu ook gewone scholen 'outsourcing' te ontdekken. Het gaat zeker nog niet om experimenten op grote schaal, maar een en ander kan wel als voorafschaduwing van een toekomst worden gezien. In Groot Brittannië zijn enkele scholen begonnen met wiskundeonderwijs, waarbij de leerkrachten zich in India bevinden, in de provincie Punjab. Het betreft leerlingen uit het laatste jaar van het lager onderwijs, waarbij de initiatiefnemers mikken op de belangstelling voor computers bij die jongeren om ook de aandacht voor wiskunde gaande te houden. Organisator BrightSpark stelt dat de leerkrachten in India een training kregen in functie van het Britse schoolcurriculum en dat de lessen worden opgenomen, zodat leerlingen (en ouders) die op elk ogenblik weer kunnen afspelen. Protesten van Britse leerkrachten countert BrightSpark met de opmerking dat het aanvullend onderwijs betreft en gewoonweg inpikt op een tekort aan gekwalificeerde bijscholers. Of het in onze contreien storm zal lopen op dergelijke diensten, is natuurlijk de vraag. Vanzelfsprekend is er de taalbarriére, met niet meteen een grote groep Nederlandstalige tutors beschikbaar in andere landen. Die personen zouden evenmin kennis hebben van de cursussen, zoals die in België worden gegeven, terwijl ook op mogelijke cultuurverschillen wordt gewezen. Daar tegenover staat dat wiskunde als onderwerp (meer dan andere, meer cultuurgebonden onderwerpen) zich hier naast andere beta-wetenschappen allicht beter toe leent. In Nederland lijkt een site het er toch op te wagen, maar ook daar lijkt er stevig wat weerstand te bestaan. Wel duidelijk is dat zowel in Nederland als België het zoeken naar personen die bijles geven over het internet schering en inslag is, en er wel aan leren op afstand wordt gedacht. Te volgen, dus.