IE7 krijgt daarbij het stempel 'high priority update', maar gebruikers hebben dan nog wel de keuze de software niet te installeren. Het omstreden antipiraterij-hulpmiddel WGA (Windows Genuine Advantage) is op dezelfde manier verspreid en nagenoeg automatisch geïnstalleerd. Indien Windows Update op automatisch staat ingesteld, geeft het opwaarderingsmechanisme bij het afsluiten of herstarten van de pc nog wel de optie updates niet te installeren, maar die keuze moet dan elke keer weer gemaakt worden - en is niet de standaardoptie (default).De update naar IE7 zou gebruikers echter niet slechts een melding geven, maar ook een welkomstscherm met uitleg van de belangrijkste verbeteringen en daarbij de optie wel of niet te installeren. Toch is de verwachting dat de opvolger van de vijf jaar oude IE6 via Windows Update een vrij snelle verspreiding en daarmee acceptatie zal genieten. Dit dwingt websites tot het testen en eventueel aanpassen van hun functionaliteit voor de nieuwe browser-versie.Microsoft biedt systeembeheerders wel een hulpmiddel om de installatie van IE7 op pc's in hun netwerk te blokkeren. Die Blocker Toolkit kent geen verloopdatum, in tegenstelling tot het hulpmiddel dat Microsoft uitbracht om de automatische installatie van Service Pack 2 voor Windows XP tegen te houden. Die eveneens op beveiliging gerichte update werd ook via Windows Update gedistribueerd.

IE7 krijgt daarbij het stempel 'high priority update', maar gebruikers hebben dan nog wel de keuze de software niet te installeren. Het omstreden antipiraterij-hulpmiddel WGA (Windows Genuine Advantage) is op dezelfde manier verspreid en nagenoeg automatisch geïnstalleerd. Indien Windows Update op automatisch staat ingesteld, geeft het opwaarderingsmechanisme bij het afsluiten of herstarten van de pc nog wel de optie updates niet te installeren, maar die keuze moet dan elke keer weer gemaakt worden - en is niet de standaardoptie (default).De update naar IE7 zou gebruikers echter niet slechts een melding geven, maar ook een welkomstscherm met uitleg van de belangrijkste verbeteringen en daarbij de optie wel of niet te installeren. Toch is de verwachting dat de opvolger van de vijf jaar oude IE6 via Windows Update een vrij snelle verspreiding en daarmee acceptatie zal genieten. Dit dwingt websites tot het testen en eventueel aanpassen van hun functionaliteit voor de nieuwe browser-versie.Microsoft biedt systeembeheerders wel een hulpmiddel om de installatie van IE7 op pc's in hun netwerk te blokkeren. Die Blocker Toolkit kent geen verloopdatum, in tegenstelling tot het hulpmiddel dat Microsoft uitbracht om de automatische installatie van Service Pack 2 voor Windows XP tegen te houden. Die eveneens op beveiliging gerichte update werd ook via Windows Update gedistribueerd.