De familieleden hadden eerst zelf met de techreus gecorrespondeerd om toegang te krijgen tot de Microsoft-gebruikersaccounts van de overledene. Microsoft liet de familie op 7 oktober per mail weten pas na ontvangst van een rechterlijk bevel te overwegen of het bedrijf op basis van het toepasselijke recht toegang kan verschaffen.

Microsoft Services Agreement

Microsoft verweerde zich door te stellen dat de inhoud van een (e-mail)account geen goed is in de zin van artikel 3:1 uit het Burgerlijk Wetboek. 'Zelfs als de erfgenamen partij zouden zijn geworden bij de Microsoft Services Agreement (MSA), impliceert dat niet meteen toegang tot het account van erflater', aldus het bedrijf.

De rechter ging daar niet in mee en gebiedt Microsoft om de familieleden toegang te verschaffen tot 'alle aan de overledene toebehorende data of data waarover hij kon beschikken uit hoofde van de met hem gesloten MSA'. Daartoe behoren onder meer gegevens die in de cloud zijn bewaard en de mailboxen van de overledene.

Microsoft moet daarnaast ook de proceskosten betalen en riskeert een dwangsom van tienduizend euro per dag, als twintig dagen na de betekening van het vonnis nog niet aan de uitgesproken veroordeling is voldaan.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

De familieleden hadden eerst zelf met de techreus gecorrespondeerd om toegang te krijgen tot de Microsoft-gebruikersaccounts van de overledene. Microsoft liet de familie op 7 oktober per mail weten pas na ontvangst van een rechterlijk bevel te overwegen of het bedrijf op basis van het toepasselijke recht toegang kan verschaffen.Microsoft verweerde zich door te stellen dat de inhoud van een (e-mail)account geen goed is in de zin van artikel 3:1 uit het Burgerlijk Wetboek. 'Zelfs als de erfgenamen partij zouden zijn geworden bij de Microsoft Services Agreement (MSA), impliceert dat niet meteen toegang tot het account van erflater', aldus het bedrijf.De rechter ging daar niet in mee en gebiedt Microsoft om de familieleden toegang te verschaffen tot 'alle aan de overledene toebehorende data of data waarover hij kon beschikken uit hoofde van de met hem gesloten MSA'. Daartoe behoren onder meer gegevens die in de cloud zijn bewaard en de mailboxen van de overledene.Microsoft moet daarnaast ook de proceskosten betalen en riskeert een dwangsom van tienduizend euro per dag, als twintig dagen na de betekening van het vonnis nog niet aan de uitgesproken veroordeling is voldaan.In samenwerking met Dutch IT-channel.