Windows, MS Office, Internet Explorer en Outlook spannen de kroon bij de Waalse gemeenten.

Een en ander blijkt uit een enquête van de UVCW (Union des villes et Communes de Wallonie - Unie van steden en gemeente in Wallonië). Die organisatie deed een onderzoek naar de stand van zaken van de informatica binnen de Waalse gemeenten. 155 op de 262 gemeenten vulden de vragenlijst in.

De enquête boog zich onder meer over het type software dat de Waalse gemeenten gebruiken. En zo valt op te merken dat Microsoft bijna een monopolie bezit. 95% van de gemeenten die deelnamen aan de studie, gebruikt Windows (en dan nog meestal Windows XP), terwijl Linux maar in 1% van de gevallen voorkomt. 4% van de gemeenten vinkte het vakje "andere" (Mac?) aan.

MS Office palmt dan weer 86% van de installaties in, tegenover 7% voor Open Office en 7% voor een "andere". We merken op dat de MS Office parken voor 22% van generatie 2007 zijn, voor 46% van generatie 2003 en voor 17% van generatie 2000. 1% van de gemeenten werkt zelfs nog met Office 97.

Internet Explorer spant de kroon in 85% van de gemeenten, Firefox komt amper aan 11% ("andere": 4%). Zelfde succes voor Outlook/Outlook Express, dat 89% van de installaties in de wacht sleept, tegenover amper 4% voor Thunderbird ("andere": 7%).

De zeer lage scores van open source mogen dan wel verbazen (men had beter verwacht), zeker omdat de cijfers de verklaringen tegenspreken: volgens de enquête geeft 27% van de gemeenten "voorrang aan het gebruik van vrije software". Moet hier een fout achter gezocht worden? Niet noodzakelijk. Het gebrek aan interne middelen (en kennis) is hier ongetwijfeld een verklaring voor.

Een uitgebreide bespreking van de verschillende elementen deze enquête vindt u volgende week in de Dotgov Special in Data News.

Windows, MS Office, Internet Explorer en Outlook spannen de kroon bij de Waalse gemeenten. Een en ander blijkt uit een enquête van de UVCW (Union des villes et Communes de Wallonie - Unie van steden en gemeente in Wallonië). Die organisatie deed een onderzoek naar de stand van zaken van de informatica binnen de Waalse gemeenten. 155 op de 262 gemeenten vulden de vragenlijst in. De enquête boog zich onder meer over het type software dat de Waalse gemeenten gebruiken. En zo valt op te merken dat Microsoft bijna een monopolie bezit. 95% van de gemeenten die deelnamen aan de studie, gebruikt Windows (en dan nog meestal Windows XP), terwijl Linux maar in 1% van de gevallen voorkomt. 4% van de gemeenten vinkte het vakje "andere" (Mac?) aan. MS Office palmt dan weer 86% van de installaties in, tegenover 7% voor Open Office en 7% voor een "andere". We merken op dat de MS Office parken voor 22% van generatie 2007 zijn, voor 46% van generatie 2003 en voor 17% van generatie 2000. 1% van de gemeenten werkt zelfs nog met Office 97. Internet Explorer spant de kroon in 85% van de gemeenten, Firefox komt amper aan 11% ("andere": 4%). Zelfde succes voor Outlook/Outlook Express, dat 89% van de installaties in de wacht sleept, tegenover amper 4% voor Thunderbird ("andere": 7%). De zeer lage scores van open source mogen dan wel verbazen (men had beter verwacht), zeker omdat de cijfers de verklaringen tegenspreken: volgens de enquête geeft 27% van de gemeenten "voorrang aan het gebruik van vrije software". Moet hier een fout achter gezocht worden? Niet noodzakelijk. Het gebrek aan interne middelen (en kennis) is hier ongetwijfeld een verklaring voor. Een uitgebreide bespreking van de verschillende elementen deze enquête vindt u volgende week in de Dotgov Special in Data News.