De Europese Commissie heeft Microsoft een raamcontract aangeboden ter waarde van 44,7 miljoen euro. De softwarereus moet voor dat bedrag specifieke diensten leveren rond de Microsoft-software die de Europese instellingen in huis heeft. De Europese instellingen, agentschappen en andere organen gebruiken die Microsoft-producten binnen een interinstitutionele licentieovereenkomst (ILA).

Microsoft was de enige kandidaat voor de grote aanbesteding: het ging om een zogenaamde 'onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging'. Volgens de Europese Commissie kunnen de gevraagde diensten enkel door Microsoft worden geleverd.

Het gaat onder meer over eerstelijnsbijstand voor de oplossing van technische problemen, advies en specifieke kennisoverdracht op hoog niveau over de producten, toegang tot technische informatie, escalatiebeheer, beoordeling en oplossing van incidenten, preventieve maatregelen en probleemoplossing, ... "Deze bijstands- en adviesdiensten zijn zo nauw verbonden met de producten die de ILA bestrijkt dat zij grondige technische knowhow vereisen over deze softwareproducten en dit op een dergelijk hoogstaand niveau dat enkel de editor van de software in staat is ze te verlenen", klinkt het in de aanbesteding.

Fujitsu Siemens - nu onderdeel van Fujitsu - won in maart 2008 het contract om als aankoopkanaal voor Microsoft-licenties voor de Europese instellingen te dienen. Dat contract was goed voor 48,9 miljoen euro.

UPDATE:

De Europese Commissie wenst te specifiëren dat het om een interinstitutionele procedure gaat: 45 instellingen, agentschappen en andere organen van de Europese Unie kunnen binnen dit contract diensten bestellen. Niet enkel de Europese Commissie dus: van de 44,7 miljoen euro die het raamcontract behelst zal de Europese Commissie 8,9 miljoen euro (zo'n 20 procent dus) voor haar rekening nemen. Ook wordt nogmaals benadrukt dat het om een raamcontract gaat: de 44,7 miljoen euro is dus een maximumbudget dat de instellingen samen kunnen spenderen tijdens de driejarige looptijd van het contract.

De Europese Commissie heeft Microsoft een raamcontract aangeboden ter waarde van 44,7 miljoen euro. De softwarereus moet voor dat bedrag specifieke diensten leveren rond de Microsoft-software die de Europese instellingen in huis heeft. De Europese instellingen, agentschappen en andere organen gebruiken die Microsoft-producten binnen een interinstitutionele licentieovereenkomst (ILA). Microsoft was de enige kandidaat voor de grote aanbesteding: het ging om een zogenaamde 'onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging'. Volgens de Europese Commissie kunnen de gevraagde diensten enkel door Microsoft worden geleverd. Het gaat onder meer over eerstelijnsbijstand voor de oplossing van technische problemen, advies en specifieke kennisoverdracht op hoog niveau over de producten, toegang tot technische informatie, escalatiebeheer, beoordeling en oplossing van incidenten, preventieve maatregelen en probleemoplossing, ... "Deze bijstands- en adviesdiensten zijn zo nauw verbonden met de producten die de ILA bestrijkt dat zij grondige technische knowhow vereisen over deze softwareproducten en dit op een dergelijk hoogstaand niveau dat enkel de editor van de software in staat is ze te verlenen", klinkt het in de aanbesteding. Fujitsu Siemens - nu onderdeel van Fujitsu - won in maart 2008 het contract om als aankoopkanaal voor Microsoft-licenties voor de Europese instellingen te dienen. Dat contract was goed voor 48,9 miljoen euro.UPDATE:De Europese Commissie wenst te specifiëren dat het om een interinstitutionele procedure gaat: 45 instellingen, agentschappen en andere organen van de Europese Unie kunnen binnen dit contract diensten bestellen. Niet enkel de Europese Commissie dus: van de 44,7 miljoen euro die het raamcontract behelst zal de Europese Commissie 8,9 miljoen euro (zo'n 20 procent dus) voor haar rekening nemen. Ook wordt nogmaals benadrukt dat het om een raamcontract gaat: de 44,7 miljoen euro is dus een maximumbudget dat de instellingen samen kunnen spenderen tijdens de driejarige looptijd van het contract.