De Private Folder is namelijk niet door beheerders te ontsluiten indien eindgebruikers hun wachtwoord vergeten. De vrees is dat systeembeheerders hier dan toch op worden aangesproken. Daarnaast bestaat er het risico van opzettelijk versleutelen van zakelijke data, die andere werknemers willen gebruiken.Microsoft presenteerde de toevoeging, te downloaden voor gebruikers van legale Windows-installaties (onder de naam genuine Windows), als een nuttig hulpmiddel voor de bescherming van privégegevens. De softwareproducent bedoelde dit voor pc's of accounts die gedeeld worden met vrienden, collega's, kinderen of anderen.Die focus op de pc-eindgebruiker is echter niet goed gevallen bij bedrijfsklanten. De Private Folder-download ging niet vergezeld van documentatie hoe het aan banden te leggen. Een beheeromgeving zoals Microsofts Active Directory zou dat wel kunnen. Microsoft trekt de download nu terug, maar het programma is [elders] nog gewoon te vinden.

De Private Folder is namelijk niet door beheerders te ontsluiten indien eindgebruikers hun wachtwoord vergeten. De vrees is dat systeembeheerders hier dan toch op worden aangesproken. Daarnaast bestaat er het risico van opzettelijk versleutelen van zakelijke data, die andere werknemers willen gebruiken.Microsoft presenteerde de toevoeging, te downloaden voor gebruikers van legale Windows-installaties (onder de naam genuine Windows), als een nuttig hulpmiddel voor de bescherming van privégegevens. De softwareproducent bedoelde dit voor pc's of accounts die gedeeld worden met vrienden, collega's, kinderen of anderen.Die focus op de pc-eindgebruiker is echter niet goed gevallen bij bedrijfsklanten. De Private Folder-download ging niet vergezeld van documentatie hoe het aan banden te leggen. Een beheeromgeving zoals Microsofts Active Directory zou dat wel kunnen. Microsoft trekt de download nu terug, maar het programma is [elders] nog gewoon te vinden.