Dat bericht staat op de cover van Data News van deze week. Microsoft Belux heeft bevestigd dat dit ook in België en Luxemburg kan, zij het wel binnen scherp getekende krijtlijnen. Zo kan OEM-meegeleverde soft (zoals het Windows besturingssysteem) nooit worden overgedragen, omdat de licentie aan het toestel is gekoppeld. Software die afzonderlijk in de winkel wordt aangeschaft, kan dan weer wel worden doorverkocht op voorwaarde dat de installatie ervan bij de oorspronkelijke eigenaar ongedaan wordt gemaakt.Waar het Britse bedrijf mee uitpakte, was evenwel de verkoop - zeg maar de overdracht - van ongebruikte licenties uit 'volume'-contracten. Normalerwijze kan dit niet - ook niet in België - tenzij het gebruikersbedrijf wordt overgenomen of een onderdeel ervan wordt verzelfstandigd (bijv. een spin-off). In Groot-Brittannië lijkt echter een en ander ook mogelijk bij faillissementen of 'downsizing' van bedrijven, maar acties als deze van Disclic blijven principieel wel eenmalig, aldus Patrick Viaene, license compliance manager voor Microsoft Belux. Ook in onze contreien is er soms vraag naar, maar daarbij zal elk geval op zichzelf worden beoordeeld. Viaene juicht trouwens dergelijke vragen toe, omdat ze wijzen op een meer zorgvuldige omgang met licenties bij eindgebruikers en rechtsactoren. Viaene beaamt voorts dat Belgische bedrijven rustig de in Groot-Brittannië aangeboden licenties hadden kunnen kopen, gezien het vrije verkeer van goederen en diensten in de EU.

Dat bericht staat op de cover van Data News van deze week. Microsoft Belux heeft bevestigd dat dit ook in België en Luxemburg kan, zij het wel binnen scherp getekende krijtlijnen. Zo kan OEM-meegeleverde soft (zoals het Windows besturingssysteem) nooit worden overgedragen, omdat de licentie aan het toestel is gekoppeld. Software die afzonderlijk in de winkel wordt aangeschaft, kan dan weer wel worden doorverkocht op voorwaarde dat de installatie ervan bij de oorspronkelijke eigenaar ongedaan wordt gemaakt.Waar het Britse bedrijf mee uitpakte, was evenwel de verkoop - zeg maar de overdracht - van ongebruikte licenties uit 'volume'-contracten. Normalerwijze kan dit niet - ook niet in België - tenzij het gebruikersbedrijf wordt overgenomen of een onderdeel ervan wordt verzelfstandigd (bijv. een spin-off). In Groot-Brittannië lijkt echter een en ander ook mogelijk bij faillissementen of 'downsizing' van bedrijven, maar acties als deze van Disclic blijven principieel wel eenmalig, aldus Patrick Viaene, license compliance manager voor Microsoft Belux. Ook in onze contreien is er soms vraag naar, maar daarbij zal elk geval op zichzelf worden beoordeeld. Viaene juicht trouwens dergelijke vragen toe, omdat ze wijzen op een meer zorgvuldige omgang met licenties bij eindgebruikers en rechtsactoren. Viaene beaamt voorts dat Belgische bedrijven rustig de in Groot-Brittannië aangeboden licenties hadden kunnen kopen, gezien het vrije verkeer van goederen en diensten in de EU.