De lidstaten van de Europese Unie hebben tot 30 oktober 2006 de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen aan de nieuwe richtlijn 2004/39/CE, ook wel MiFID genoemd. Deze richtlijn legt investeringsmaatschappijen (financiële beheerders, kredietfirma's die investeringsadvies geven, enz.) op zich aan te passen aan de nieuwe eisen omtrent transparantie, belangenconflicten en gedragsregels ten opzichte van klanten. Daartegenover staat dat investeringsmaatschappijen hun diensten mogen aanbieden in de gehele Europese Unie, dankzij een 'Europees paspoort'.Zelfs al is het op dit moment onmogelijk om de impact en de kosten van de nieuwe richtlijn in te schatten, is het duidelijk dat er aanpassingen aan de informaticasystemen nodig zullen zijn. Al lijken de betrokken bedrijven zich nog niet echt zorgen te maken: "Slecht weinig van de betrokken bedrijven zijn op de hoogte van de inhoud en de implicaties van de nieuwe richtlijn. En bijna niemand heeft al concrete actie ondernomen om er zich op voor te bereiden", aldus Octavio Marenzi, consultant bij het internationale IT-consultancybureau Celent. "Nochtans is deze richtlijn meer dan een zoveelste verplichting om de sector volgens bepaalde regels te laten werken. MiFID creëert ook heel wat commerciële kansen." MiFID is zonder twijfel goed nieuws voor een aantal informatica-leveranciers.

De lidstaten van de Europese Unie hebben tot 30 oktober 2006 de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen aan de nieuwe richtlijn 2004/39/CE, ook wel MiFID genoemd. Deze richtlijn legt investeringsmaatschappijen (financiële beheerders, kredietfirma's die investeringsadvies geven, enz.) op zich aan te passen aan de nieuwe eisen omtrent transparantie, belangenconflicten en gedragsregels ten opzichte van klanten. Daartegenover staat dat investeringsmaatschappijen hun diensten mogen aanbieden in de gehele Europese Unie, dankzij een 'Europees paspoort'.Zelfs al is het op dit moment onmogelijk om de impact en de kosten van de nieuwe richtlijn in te schatten, is het duidelijk dat er aanpassingen aan de informaticasystemen nodig zullen zijn. Al lijken de betrokken bedrijven zich nog niet echt zorgen te maken: "Slecht weinig van de betrokken bedrijven zijn op de hoogte van de inhoud en de implicaties van de nieuwe richtlijn. En bijna niemand heeft al concrete actie ondernomen om er zich op voor te bereiden", aldus Octavio Marenzi, consultant bij het internationale IT-consultancybureau Celent. "Nochtans is deze richtlijn meer dan een zoveelste verplichting om de sector volgens bepaalde regels te laten werken. MiFID creëert ook heel wat commerciële kansen." MiFID is zonder twijfel goed nieuws voor een aantal informatica-leveranciers.