Accenture, Morpho en HP België, samen het 'Bridge8-consortium', heeft de Europese aanbesteding in de wacht gesleept voor het verdere onderhoud van het Visum Informatie Systeem (VIS) en het Biometric Matching System (BMS). Het contract is goed voor een geraamde 65 miljoen euro en loopt over 3 jaar, met een mogelijke verlenging van een jaar.

Het Europese Visa Information System (VIS) omvat een centrale databank die beheerd wordt door de Europese Commissie. Daarin worden alle gegevens over kortetermijnvisa van de verschillende lidstaten bijgehouden: afgifte, weigering, intrekking maar ook biometrische gegevens zoals foto's en vingerafdrukken. Het Biometric Matching System, kortweg BMS, hangt daar uiteraard mee samen. Het moet de beschikbare biometrische data aan de juiste personen linken, om ze te kunnen identificeren.

Elke lidstaat moest op VIS aansluiten via een eigen nationaal systeem. België was twee jaar geleden één van de eerste landen die daarmee klaar was. Het VIS-project wordt overigens, in tegenstelling tot zijn rampzalige tegenhanger SIS II, op Europese schaal als erg succesvol beschouwd.

Het 'Bridge8'-consortium van consultancybedrijf Accenture, biometriespecialist Morpho en it-reus HP wordt ingeschakeld voor de miljoenenopdracht om VIS nu verder te onderhouden. Dat betekent heel concreet: waar nodig correcties doorvoeren, gevraagde aanpassingen doen en VIS en BMS verder uitbouwen waar nodig.

Overigens is dat consortium geselecteerd op basis van een zogenaamde 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie'. De procedure was aanvankelijk wel degelijk open voor andere bedrijven, maar moest worden afgebroken omdat geen van de aanbieders een geschikte offerte had ingediend. Vervolgens werden gesprekken opgestart met Accenture, Morpho en HP. Niet onlogisch aangezien Accenture en Morpho (het vroegere Sagem Sécurité) destijds al waren ingeschakeld voor de ontwikkeling van het BMS. HP was (samen met Steria) dan weer de it-partner van het VIS-project.

Accenture, Morpho en HP België, samen het 'Bridge8-consortium', heeft de Europese aanbesteding in de wacht gesleept voor het verdere onderhoud van het Visum Informatie Systeem (VIS) en het Biometric Matching System (BMS). Het contract is goed voor een geraamde 65 miljoen euro en loopt over 3 jaar, met een mogelijke verlenging van een jaar. Het Europese Visa Information System (VIS) omvat een centrale databank die beheerd wordt door de Europese Commissie. Daarin worden alle gegevens over kortetermijnvisa van de verschillende lidstaten bijgehouden: afgifte, weigering, intrekking maar ook biometrische gegevens zoals foto's en vingerafdrukken. Het Biometric Matching System, kortweg BMS, hangt daar uiteraard mee samen. Het moet de beschikbare biometrische data aan de juiste personen linken, om ze te kunnen identificeren. Elke lidstaat moest op VIS aansluiten via een eigen nationaal systeem. België was twee jaar geleden één van de eerste landen die daarmee klaar was. Het VIS-project wordt overigens, in tegenstelling tot zijn rampzalige tegenhanger SIS II, op Europese schaal als erg succesvol beschouwd. Het 'Bridge8'-consortium van consultancybedrijf Accenture, biometriespecialist Morpho en it-reus HP wordt ingeschakeld voor de miljoenenopdracht om VIS nu verder te onderhouden. Dat betekent heel concreet: waar nodig correcties doorvoeren, gevraagde aanpassingen doen en VIS en BMS verder uitbouwen waar nodig. Overigens is dat consortium geselecteerd op basis van een zogenaamde 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie'. De procedure was aanvankelijk wel degelijk open voor andere bedrijven, maar moest worden afgebroken omdat geen van de aanbieders een geschikte offerte had ingediend. Vervolgens werden gesprekken opgestart met Accenture, Morpho en HP. Niet onlogisch aangezien Accenture en Morpho (het vroegere Sagem Sécurité) destijds al waren ingeschakeld voor de ontwikkeling van het BMS. HP was (samen met Steria) dan weer de it-partner van het VIS-project.