Ongeveer 10 procent van de werkweek van ict-consultants wordt niet in rekening gebracht bij opdrachtgevers. Dit betekent een omzetverlies van miljoenen euro's, blijkt uit onderzoek in Nederland van Blauw Research in opdracht van projectensoftwareleverancier Maconomy. Het onderzoek is gehouden bij ruim 200 consultants in marketingcommunicatie, ict, business en ingenieurs. Van hen is 60 procent ict-consultant.Het omzetverlies komt vooral doordat overuren onnauwkeurig (verkeerde aantallen of projecten) en onregelmatig (niet direct na uitvoering) geregistreerd worden. Een tweede oorzaak is dat 40 procent van de ondervraagden vaak langer aan een project werkt dan het bedrijf in rekening kan brengen, waardoor ze onbetaald overwerken.Naast omzetverlies zorgt onzorgvuldige registratie van overuren voor nog meer problemen. Doordat consultants niet hun daadwerkelijk gewerkte uren schrijven is het voor dienstverleners lastig om goede inschattingen te maken van bijvoorbeeld de personeelsbezetting, verwachte winst en offertes.Liefst 40 procent van de consultants geeft aan meer behoefte te hebben aan heldere instructie vanuit de organisatie voor het registreren van uren. In bijna driekwart van de organisaties worden medewerkers wel gestimuleerd hun uren te schrijven. In minder dan de helft van de organisaties wordt echter teruggekoppeld of mensen het ook daadwerkelijk goed doen. Maconomy concludeert dat deze onduidelijkheid en het gebrek aan feedback de onnauwkeurigheid van het urenschrijven in stand houden.

Ongeveer 10 procent van de werkweek van ict-consultants wordt niet in rekening gebracht bij opdrachtgevers. Dit betekent een omzetverlies van miljoenen euro's, blijkt uit onderzoek in Nederland van Blauw Research in opdracht van projectensoftwareleverancier Maconomy. Het onderzoek is gehouden bij ruim 200 consultants in marketingcommunicatie, ict, business en ingenieurs. Van hen is 60 procent ict-consultant.Het omzetverlies komt vooral doordat overuren onnauwkeurig (verkeerde aantallen of projecten) en onregelmatig (niet direct na uitvoering) geregistreerd worden. Een tweede oorzaak is dat 40 procent van de ondervraagden vaak langer aan een project werkt dan het bedrijf in rekening kan brengen, waardoor ze onbetaald overwerken.Naast omzetverlies zorgt onzorgvuldige registratie van overuren voor nog meer problemen. Doordat consultants niet hun daadwerkelijk gewerkte uren schrijven is het voor dienstverleners lastig om goede inschattingen te maken van bijvoorbeeld de personeelsbezetting, verwachte winst en offertes.Liefst 40 procent van de consultants geeft aan meer behoefte te hebben aan heldere instructie vanuit de organisatie voor het registreren van uren. In bijna driekwart van de organisaties worden medewerkers wel gestimuleerd hun uren te schrijven. In minder dan de helft van de organisaties wordt echter teruggekoppeld of mensen het ook daadwerkelijk goed doen. Maconomy concludeert dat deze onduidelijkheid en het gebrek aan feedback de onnauwkeurigheid van het urenschrijven in stand houden.